V Zavodu AIPA enotni

Datum objave: 20.04.2010

14. aprila 2010 so se zbrali najvidnejši slovenski filmski ustvarjalci, ki so na skupščini svoje kolektivne organizacije - Zavoda AIPA - uskladili še zadnje spremembe internih aktov Zavoda in zagotovili prosto pot k dodelitvi dovoljenja za zaščito in upravljanje pravic filmskih in televizijskih ustvarjalcev s strani Urada za intelektualno lastnino RS.

Področje filmske in televizijske ustvarjalnosti zaenkrat namreč ostaja edino, ki nima svoje kolektivne organizacije, čeprav se avdiovizualna dela uporabljajo v najširšem možnem obsegu - tako pri izdajanju TV programov, kot pri kabelskih oddajanjih, internetnih objavah, kot tudi z različnimi drugimi oblikami javnega priobčevanja (javno predvajanje, javno prikazovanje …). Na tem področju zaenkrat deluje in že zbira nadomestila iz kabelske retransmisije le združenje SAZAS na podlagi začasnega dovoljenja, vendar so imetniki pravic zaskrbljeni zaradi nepreglednosti izvajanja (ni poročil, pravil o delitvi, analize sporedov predvajanih del, ipd.), zato med njimi prihaja do vse večjega nezadovoljstva.

Prav tako se že dobro desetletje na računih drugih pooblaščenih kolektivnih organizacij za filmske ustvarjalce kopičijo nerazdeljena sredstva s področja privatnega reproduciranja, ki pa jih žal ni mogoče izplačati imetnikom pravic, ker njihova kolektivna organizacija še nima dovoljenja za delovanje.

Zavodu AIPA zato konstruktivno podporo izražajo vsa slovenska stanovska združenja s področja filmske umetnosti (ZAVAS, ZDUS, ZVIS, ZFIS, SFDS, DOS, DSR, DSFU, GIZ SFP, ZFSS, pa tudi RTV SLO ter FS RS) in tuje kolektivne organizacije ter stanovska združenja (FERA, AEPO-ARTIS …).

Med člani Zavoda AIPA najdemo velika imena slovenske kinematografije, kot so npr. dobitnik zlatega leva Jan Cvitkovič, dobitnik oskarja - produkcijska hiša Casablanca, v nadaljevanju pa se njihovo članstvo bere kot kdo-je-kdo v slovenski kinematografiji - Karpo Godina, Damjan Kozole, Maja Weiss, Metod Pevec, Tugo Štiglic, Andrej Košak, Igor Šterk - če omenimo le najvidnejše.

Med producenti velja vsekakor omeniti še produkcijsko hišo STARAGARA (Odgrobadograoba …), ARSMEDIA (Petelinji zajtrk), VERTIGO/E-MOTION (V leru, Kruh in mleko, Rezervni deli, Karavla), VPK (Šelestenje, Desperado Tonic, Za konec časa, Lajf), vsi domači producenti in zastopniki tujih glasbenih videospotov, velikana RTV SLO in Filmski sklad Republike Slovenije, med igralci pa velja omeniti Iva Bana, Petra Musevskega, Violeto Tomič, Barbaro Cerar, Zvezdano Mlakar in mnoge druge.

Upanje na bolj ustrezne in celovite rešitve na področju zaščite pravic ustvarjalcev filmov in televizijskih vsebin torej ostaja! Skupaj z ustreznimi strokovnimi podlagami in njihovo zavezo k doslednemu uresničevanju zakonskih določil.

 

Od tu dalje je vse v rokah države in njenih organov, ki so zadolženi za dodelitev ustreznega dovoljenja.

Nazaj na vrh