Zavod AIPA bo kolektivno upravljal pravice na avdio-vizualnih delih

Datum objave: 01.06.2010

AVTORSKA IN SORODNE PRAVICE USTVARJALCEV NA AVDIO-VIZUALNIH DELIH PO 15 LETIH UREJENE IN ZDRUŽENE V ENI KOLEKTIVNI ORGANIZACIJI

Nastanek Zavoda AIPA in njegovo angažiranost podpira najširši krog slovenskih reprezentativnih organizacij, stanovska združenja, režiserji, scenaristi, igralci, producenti in tudi uporabniki - kabelski operaterji

Zavodu AIPA, ki so ga pooblastili najvidnejši slovenski filmski ustvarjalci, je Urad za intelektualno lastnino Republike Slovenije po več let trajajočih prizadevanjih, preverjanjih ustreznosti in postopkih pretekli teden podelil dovoljenje za kolektivno upravljanje pravic na avdio-vizualnih delih. Spremembe, ki jih bo prinesla novost, pomenijo pomemben korak naprej, Zavod AIPA pa ob tem združuje najširši možni krog ustvarjalcev - imetnikov pravic. Pred zavodom je pomembna analiza zatečenega stanja, čim prejšnje evidentiranje del in upravičencev ter vzpostavitev mednarodnih tokov. Za uporabnike, kabelske operaterje, ki podpirajo delovanje in ustanovitev Zavoda AIPA, pa je zagotovo pomembno, da se njihove obveznosti ne spreminjajo.

Področje filmske in televizijske ustvarjalnosti dolgo časa ni imelo institucionaliziranega in transparentnega upravljanja pravic, čeprav se avdiovizualna dela uporabljajo v najširšem možnem obsegu, tako pri izdajanju televizijskih programov, kot pri kabelskih oddajanjih, internetnih objavah in z različnimi drugimi oblikami javnega priobčevanja (javno predvajanje, javno prikazovanje …). »Dodelitev dovoljenja Zavodu AIPA, ki pod eno streho združuje večino slovenskih producentov, avtorjev in izvajalcev, pomeni bistven korak naprej v kolektivnem uveljavljanju njihovih pravic. Prepričani smo, da lahko le na tak način v prihodnje za
gotovimo učinkovito in pravično uveljavljanje pravic,« pojasnjuje direktor Zavoda AIPA Gregor Štibernik.

Zavod AIPA je nastal z najširšo možno podporo nosilcev pravic avdio-vizualnih del in reprezentativnih organizacij, tako iz Slovenije, kot tudi tujine. Glavni razlogi za angažiranje lastnikov pravic so dosedanje izkušnje, ko je repertoar ostajal v določenih primerih celo nezaščiten, v imenu ustvarjalcev s področja vizualnih umetnosti so nadomestila, če sploh, zbirali drugi subjekti, ob tem pa so zbrana sredstva mirovala na računih in čakala na ustanovitev ustreznega združenja. V Zavodu AIPA so se združila vsa slovenska stanovska združenja s področja filmske umetnosti, podpora pa je prišla tudi iz tujih kolektivnih organizacij ter stanovskih združenj, kot so FERA, SCAPR in AEPO-ARTIS. Med člani Zavoda AIPA najdemo tudi največja imena slovenske kinematografije, najpomembnejše produkcijske hiše in najvidnejše igralce.

Pred Zavodom AIPA so zahtevne naloge evidentiranja nosilcev pravic oz. njihovih zastopnikov in njihovega repertoarja, kar bo v prvi polovici leta mogoče urediti že preko spletne strani www.aipa.si. Posebno pozornost bodo posvetili delitvi nadomestil v skladu s sporedi predvajanih avdiovizualnih del, vzpostavitev stikov s krovnimi organizacijami  in sklepanje bilateralnih sporazumov s sorodnimi kolektivnimi organizacijami v tujini. Za plačnike nadomestil, kabelske operaterje, je zagotovo pomembno, da se njihove obveznosti ne spreminjajo, tudi sami pa so izrazili podporo institucionaliziranemu in transparentnemu zbiranju sredstev za lastnike avdio-vizualnih pravic.

Zavod AIPA bo na področju administracije pravic tesno sodeloval z Zavodom IPF, s čimer se bodo stroški uveljavljanja ustrezno znižali, sodelovanje pa je prvi korak k enotni položnici za uporabnike - Zavod AIPA pod isto streho namreč združuje avtorje, izvajalce in producente.

Zavod AIPA podpirajo med ostalimi naslednja slovenska stanovska združenja:

  • DSFU - Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev,
  • DSR - Društvo slovenskih režiserjev,
  • Društvo FPS - Filmski producenti Slovenije,
  • ZAVAS - Združenje avtorjev avdiovizualnih del Slovenije,
  • ZDUS - Združenje dramskih umetnikov Slovenije,
  • ZVIS - Združenje videogramske industrije Slovenije,
  • GIZ SFP - Gosp. inter. združenje slovenskih filmskih producentov,
  • ZFSS - Združenje filmskih snemalcev Slovenije,

Nazaj na vrh