2., redna seja Skupščine avtorjev Zavoda AIPA

Datum objave: 13.05.2011

Na podlagi določbe prvega odstavka 27. člena Statuta Zavoda za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije predsednik Skupščine avtorjev sklicujem

2., redno sejo Skupščine avtorjev Zavoda AIPA,

ki bo v torek, 21. junija 2011, ob 14. uri, v dvorani Slovenske kinoteke, Miklošičeva 28, 1000 Ljubljana.

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsednika ter imenovanje zapisnikarja
  2. Obravnava letnega poročila Sveta Zavoda AIPA za leto 2010
  3. Obravnava letnega poročila Strokovnega sveta Zavoda AIPA za leto 2010
  4. Obravnava letnega poročila Zavoda AIPA za leto 2010
  5. Obravnava Poročila revizijske gospodarske družbe o opravljenem pregledu računovodskih izkazov za leto 2010 in Mnenja pooblaščenega revizorja o pravilnosti in skladnosti poslovanja Zavoda AIPA v letu 2010 z ZASP, notranjimi akti Zavoda AIPA in sporazumi, ki jih je Zavod AIPA sklenil z drugimi
  6. Sprejem poslovnega in finančnega načrta Zavoda AIPA za leto 2011
  7. Sprejem in potrditev sprememb aktov Zavoda AIPA.

Metod Pevec l.r.
Predsednik Skupščine avtorjev

Gradiva za sejo skupščine bodo objavljena na spletni strani Zavoda AIPA (www.aipa.si) najpozneje 7. junija 2011, od tega datuma naprej pa jih lahko v času uradnih ur po predhodni najavi prevzamete tudi na sedežu Zavoda AIPA, na Šmartinski cesti 152, v Ljubljani, ali jih naročite na telefonski številki 01/52 72 930.

Nazaj na vrh