Pojasnilo: Zavod AIPA ni kriv za neizplačila zbranih honorarjev iz naslova uporabe glasbe v TV programih

Datum objave: 03.10.2011

Kolektivna organizacija SAZAS je na svoji spletni strani objavila zavajajoče obvestilo, s katerim želi Zavodu AIPA naprtiti krivdo zaradi zastoja pri izplačilih zbranih honorarjev iz naslova uporabe glasbe v TV programih. Zato želimo v Zavodu AIPA svojim članom in drugi zainteresirani javnosti pojasnita naslednja dejstva:

 • vsaka kolektivna organizacija mora sprejeti ustrezen pravilnik o delitvi nadomestil, katerega sestavni del so tudi definicije za potrebe njegove uporabe;
 • taki pravilniki o delitvi se morajo oblikovati na podlagi področnega zakona in ustreznega dovoljenja za kolektivno upravljanje, ki ga ima posamezna kolektivna organizacija;
 • v kolikor se zakon ali dovoljenje spremeni, je potrebno spremeniti tudi notranje akte kolektivne organizacije;
 • SAZAS v času začasnega dovoljenja za uveljavljanje pravic na avdiovizualnih delih pri njihovi uporabi v primeru kabelske retransmisije - torej vse od februarja leta 2001 do oktobra leta 2010 - ni imel ustreznega pravilnika, ki bi urejal področje avdiovizualnih del, pa bi ga bil moral imeti;
 • SAZAS bi moral v takem pravilniku natančneje opredeliti kategorije soavtorjev, med katere sodijo tudi skladatelji filmske glasbe, ustvarjene posebej za nek film oziroma avdiovizualno delo; prav tako bi moral opredeliti avtorje glasbenih prispevkov (kot jih uvaja in pozna ZASP) - torej tistih, ki glasbe v filmu niso posebej ustvarili za ta film;
 • vse kar SAZAS v zvezi z uzakonjeno kategorizacijo soavtorjev pozna, je navedeno v njihovem Pravilniku o zaščiti avtorskih pravic in delitvi avtorskih honorarjev (ki se primarno nanaša na glasbena dela in male pravice iz naslova javne priobčitve neodrskih glasbenih del, pri čemer sta izpostavljeni pravici javnega izvajanja in oddajanja) - v tem smislu uporablja izraze »nenaročena glasba in naročena glasba, za katero avtor ni prenesel pravice na naročnika, ki se uporablja v filmih, TV filmih in TV nadaljevankah, v računalniških programih ipd.« in »nenaročena glasba in naročena glasba, za katero avtor ni prenesel pravice na naročnika, za glasbeno-književne oddaje ali prireditve (glasbene zgodbe, recitali, humoristične, reportažne in podobne oddaje ali prireditve)« [1];
 • čeprav gre pri navedenem pravilniku zgolj za male pravice, pa vseeno SAZAS ločuje nenaročeno in naročeno avtorsko delo, kar pomeni da je o tem moral zbirati potrebne podatke in točkovati te podatke za delitev;
 • to v nadaljevanju pomeni, da je del izplačil honorarjev (torej tudi za naročeno glasbo) vseeno sledljiv oziroma mogoč - tudi za uporabo glasbe v TV programih;
 • kljub temu pa SAZAS ni imel razmejene delitve zbranih sredstev iz uporabe v TV programih (»nacionalne televizije in komercialnih ali nekomercialnih TV postaj«) za primere kabelske retransmisije za soavtorje in avtorje prispevkov;
 • pravzaprav ustrezne delitve nadomestil iz uporabe zaščitenih del v primeru kabelske retransmisije v TV programih po naših podatkih sploh še ni opravil (če izvzamemo delitev t.i. malih glasbenih pravic iz naslova javne priobčitve-javnega oddajanja) saj sploh ni imel ustreznega pravilnika;
 • glede delitve nadomestil uporabe samo glasbenih del se torej postavlja vprašanje, kako je problem nastal šele sedaj, ko bi vendar moral glede na jasna določila ZASP o vrstah soavtorstva na avdiovizualnem delu, SAZAS že leta 2001 to delitev najprej definirati v ustreznem pravilniku, nato pa jo izvrševati vse do izgube dovoljenja v oktobru 2011;

 

Zaradi navedenega je sporočilo, ki ga je SAZAS objavil na svoji spletni strani in poslal tudi svojim članom, zavajajoče, saj »predodelitev« dovoljenja Zavodu AIPA, če bi imel SAZAS urejen in transparenten način delitve, ne bi smelo v ničemer povzročiti zastoja pri izplačilih zbranih honorarjev iz naslova uporabe glasbe v TV programih.

Takšna trditev je zavajajoča tudi zato, ker daje bralcu občutek, da so (glasbeni) avtorji (ki so upravičeni iz naslova soavtorstva na avdiovizualnih delih) pred to tožbo prejemali izplačila, pa temu ni tako, saj na izpiskih izplačil, ki so jih člani SAZAS prejemali v preteklih desetih letih, nikjer ni bilo natančno in eksplicitno navedeno, koliko honorarja so morebitni soavtorji avdiovizualnih del prejeli iz uporabe del v primeru kabelske retransmisije. Šele s podelitvijo dovoljenja Zavodu AIPA bodo imetniki pravic na avdiovizualnih delih končno dobili obračun, ki bo v skladu z veljavno zakonodajo in bo sledil mednarodnim normativom - vsakomur toliko, kolikor mu pripada.  

[1] 21. člen Pravilniku o zaščiti avtorskih pravic in delitvi avtorskih honorarjev (oddelek IV. Delitev avtorskih honorarjev iz naslova javnega izvajanja in javnega oddajanja glasbenih neodrskih del (male pravice))

Nazaj na vrh