Pravila delitev nadomestil in avtorskih honorarjev skladna z najboljšimi praksami

Datum objave: 23.12.2011

V Zavodu AIPA smo 21. decembra izvedli seje Skupščin soavtorjev, filmskih producentov in izvajalcev, na katerih so člani potrdili spremembe in dopolnitve Statuta in pravil delitve. Sprememba Pravilnika o delitvi nadomestil in avtorskih honorarjev je uvedena s ciljem, da se delitev nadomestil še bolj približa dejanski uporabi avdiovizualnih del v kabelskih sistemih. V ta namen sta svet Zavoda AIPA ter posebna delovna skupina pripravila predlog sprememb in dopolnil obstoječega Pravilnika o delitvi, ki je zdaj dopolnjen tudi z dobrimi praksami drugih držav, kjer imajo dolgo tradicijo uveljavljanja nadomestil za imetnike pravic na avdiovizualnih delih. Pri tem je namreč delovna skupina upoštevala pravilnike o delitvi in druge akte iz sestrskih in drugih organizacij in stanovskih združenj (pregledani so bili pravilniki in principi delitev, ki veljajo v Nemčiji, Švici, Veliki Britaniji, Hrvaški, Madžarski in na Nizozemskem, ter pravila združenja AGICOA).

Skupščine so sprejele tudi poslovnike, kar je zelo pomembno za nemoteno delovanje tako Zavoda AIPA, kot samih sej teh najvišjih organov upravljanja.

Na sejah skupščin so bili člani seznanjeni tudi z nedavnim podpisom sporazuma z Združenjem kabelskih operaterjev, izvedene pa so bile tudi nadomestne volitve.

Vsa nova pravila delitev nadomestil in avtorskih honorarjev bodo v kratkem dosegljiva na naši spletni strani.

Nazaj na vrh