Sporočilo za javnost - Plačevanje nadomestil za kabelsko retransmisijo (so)avtorskih AV del urejeno transparentno in skladno z zakonodajo

Datum objave: 16.12.2011

S podpisom sporazuma med Zavodom AIPA in Združenjem kabelskih operaterjev Slovenije bo tudi v Sloveniji področje kabelske retransmisije urejeno kot v najbolj razvitih državah. V letošnjem letu bo iz tega naslova za soavtorje avdiovizualnih del zbranih več kot dva milijona evrov, v letu 2014 pa naj bi bilo zbranih že okoli tri milijone evrov. Na gledalce - naročnike kabelskih storitev - podpis sporazuma ne bo neposredno vplival.

Plačevanje nadomestil soavtorjem avdiovizualnih (AV) del v storitvah kabelske retransmisije teh del je bilo v Sloveniji urejeno neenotno vse do ustanovitve Zavoda AIPA. Zavod AIPA je takoj po pridobitvi dovoljenja za kolektivno upravljanje pravic soavtorjev AV del k pogajanjem pozval Združenje kabelskih operaterjev Slovenije (ZKOS), kot reprezentativnega predstavnika kabelskih operaterjev, katerega člani so uporabniki del in kot taki tudi zavezanci za plačilo nadomestil. V pogajanjih so sodelovali tudi glavni IPTV operaterji v Sloveniji. Že v času pogajanj so uporabniki plačevali nadomestila na podlagi začasnega sporazuma, danes pa je bil po uspešno končanih pogajanjih podpisan končni Sporazum, s katerim Zavod AIPA v imenu upravičencev do nadomestil, in ZKOS kot reprezentativno združenje uporabnikov, urejata plačevanje nadomestila za soavtorje AV del pri uporabi njihovih del v storitvah kabelske retransmisije. Na podlagi sklenjenega Sporazuma bodo vsi operaterji sklenili še ustrezne pogodbe z Zavodom AIPA. Z ustanovitvijo Zavoda AIPA in sprejetjem skupnega Sporazuma med Zavodom AIPA in ZKOS se končuje dolgo trajajoča pravna negotovost plačevanja nadomestil in prispevkov za (so)avtorje avdiovizualnih del, kar med drugim pomeni, da bo že v tem letu samo iz naslova kabelske retransmisije avdiovizualnih del za soavtorje zbranih več kot dva milijona evrov, v letu 2014 pa naj bi bilo zbranih že okoli tri milijone evrov. Pogajanja so bila naporna, vendar konstruktivna in lahko predstavljajo primer dobre prakse za podobna pogajanja med združenji uporabnikov in kolektivnimi organizacijami v prihodnje.

Na gledalce - naročnike kabelskih storitev - podpis sporazuma ne bo neposredno vplival. Zavezanci za plačilo so namreč že do zdaj plačevali nadomestila za kabelsko retransmisijo avtorskih AV del različnim drugim kolektivnim organizacijam in zastopnikom avtorjev. Delitev zbranih nadomestil bo opravljena v skladu z zakonodajo in akti Zavoda AIPA, ki so objavljeni na spletni strani www.aipa.si. Do nadomestil iz naslova uporabe avtorskih del so upravičeni tako člani, kakor tudi nečlani Zavoda AIPA, ustrezne podatke za izplačilo pa imetniki pravic podajo v pooblastilu, ki je objavljen tudi na spletnem mestu Zavoda AIPA.

Direktor Zavoda AIPA, Gregor Štibernik je ob tem povedal: »Po skoraj letu dni dolgih pogajanjih, ki so bila zahtevna in naporna, je kolektivno uveljavljanje pravic iz naslova uporabe AV del dokončno zaživelo in se iztrgalo iz primeža dosedanjega nepreglednega uveljavljanja pod krinko začasnega dovoljenja. Še pomembnejše pa je, da so imetniki pravic končno začeli sami upravljati s svojimi pravicami. Kolegi v Svetu in Strokovnem svetu so nalogo, katera jim je bila zaupana s strani članstva, odlično opravili. Še posebej pa smo lahko veseli in ponosni, da imamo v Sloveniji urejeno področje tako, kot ga imajo urejenega le največje »filmske države,« kot so na primer Velika Britanija, Nemčija, Španija, ZDA, Japonska, Irska, Francija in Finska, kjer pravice upravljajo imetniki sami v okviru svoje kolektivne organizacije. Podpis sporazuma je pomemben tudi zato, ker se bomo lahko na Zavodu AIPA sedaj v še večji meri posvetili registraciji del članov, pridobivanju in obdelavi sporedov predvajanih del ter vodili evidenco imetnikov pravic - skratka počeli vse tisto, kar se ni delalo zadnjih petnajst let. Le tako bodo zbrana sredstva namreč našla pot do upravičencev.«

Predsednik uprave ZKOS, Stanko Posega pa je pri tem dodal: »ZKOS je v pogajanjih zastopal interese svojih članic na isti strani pa so sodelovali tudi IP TV operaterji. S tem sporazumom smo zagotovili pogoje za zakonito delovanje naših poslovnih modelov, soavtorjem avdiovizualnih del pa zagotovili pravična nadomestila za uporabo njihovih del. S tem sporazumom smo vsi operaterji uredili zelo pomemben del svoje dejavnosti, čaka pa nas še urejanje nekaterih drugih zadev s področja kolektivnega upravljanja avtorskih pravic.«

Podpis sporazuma pa ima še večji simbolni pomen: odkar imamo Zavod AIPA tudi v Sloveniji imetniki pravic sami odločajo o višini nadomestila za uporabo njihovih del in o tem, kako jih bodo razdelili.

O Zavodu AIPA: Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije, ali s kratico Zavod AIPA, je pridobil dovoljenje oktobra 2010. Med člani Zavoda AIPA najdemo največja imena slovenske kinematografije, najpomembnejše produkcijske hiše in najvidnejše igralce. Zavod AIPA in njegovo angažiranost podpira najširši krog slovenskih reprezentativnih organizacij, stanovska združenja, režiserji, scenaristi, igralci, producenti in tudi uporabniki - kabelski operaterji.

O Združenju kabelskih operaterjev Slovenije: Gospodarsko interesno združenje ZKOS je bilo ustanovljeno že davnega leta 1994. V vsem obdobju svojega delovanja se je združenje uveljavilo kot močan zastopnik interesov svojih članic v dogovarjanjih z državnimi in drugimi organi, zaščitnik interesov članic v pogajanjih z programskimi dobavitelji in zagovornik legalizacije in transparentnosti delovanja kabelskih operaterjev. ZKOS združuje 59 kabelskih operaterjev, ki s svojo dejavnostjo tako na področju pestre ponudbe televizijskih programov kot ostalih širokopasovnih storitev, zadovoljuje potrebe preko polovice gospodinjstev v državi. ZKOS je v teh pogajanjih zastopal tudi IPTV operaterje in sicer: Amis, Telekom Slovenije in T-2.

Za več informacij se obrnite na: 

Zavod AIPA
Tel.: +386 1 755 62 19
Fax: + 386 1 755 62 20
E-mail: info@aipa.si
Splet: https://www.aipa.si 

Združenje kabelskih operaterjev Slovenije
»Gospodarsko interesno združenje«
Tel.: +386 1 50 58 970, +386 31 728 546
E-mail: info@zdruzenje-kos.si
Splet: http://www.zdruzenje-kos.si

 

Podpis sporazuma AIPA - ZKOS 01Podpis sporazuma AIPA - ZKOS 02Podpis sporazuma AIPA - ZKOS 03Podpis sporazuma AIPA - ZKOS 04

Foto: Borut Krajnc
Arhiv: Zavod AIPA

Nazaj na vrh