Iva Krajnc: Imamo ustvarjalno filmsko stroko, ki pa premalo dela

Datum objave: 15.02.2012

Intervju z novo prvo damo Društva slovenskih filmskih ustvarjalcev (DSFU) Ivo Krajnc

 Iva Krajnc 01

Arhiv I.K

 

Zakaj ste se odločili za kandidaturo oziroma vodenje DSFU?
Rada imam slovenski film in mislim, da imamo inteligentno, ustvarjalno in potencialno mednarodno uspešno filmsko stroko, ki pa enostavno premalo dela. Tako sem po prigovarjanju kolegov in bivšega predsednika DSFU Igorja Koršiča začela resno razmišljati o vodenju društva tudi iz razlogov, kako pomagati filmski stroki, da izpolni svoj potencial.

Katere so vaše prioritete na čelu DSFU?

Prioritete bodo vzdrževanje pomembne vloge na polju komunikacije med strokovnimi sodelavci, vzpostavljati zavest o slovenskem filmu, skrbeti za ustvarjalni dialog med člani društva in tako soustvarjati vizijo slovenskega filma. Podeljevanje nagrad kot so nagrada Metoda Badjure ali Zlata rola, dodeljevanje štipendij in predlaganje nacionalnih filmov za tujejezičnega Oskarja, organizacija kulturnih dogodkov, itd. so pa takorekoč že stalnica početja društva.

Kaj pa odnos z državo?
Znano je, da je imela državna politika v preteklosti precej malo razumevanja za filmsko dejavnost, vendar pa je društvo kljub temu mnogokrat uspelo s svojimi predlogi glede zakonodaje na tem področju. Kako v tej luči komentirate ukinitev ministrstva za kulturo? Samostojno ministrstvo smo izgubili in s tem potencialno zakorakali na tanek led negotovega subvencioniranja iz takorekoč obubožane državne malhe. DSFU je zato pomagal tudi pri soustanovitvi Koordinacijskega odbora kulture Slovenije, ki sedaj šteje že okoli 30 združenj in tako ni več nepomemben »ad hoc« subjekt, ampak se bori za upoštevanost in enakopravnost kulture v sodobni slovenski družbi.

Večkrat so bile omenjene tudi finančne težave društva. Nekdanji predsednik DSFU Igor Koršič je omenil, da bi se društvo financiralo po modelu društva pisateljev, ki je subvencionirano na podlagi štiriletnega programa. Še vztrajate pri tem modelu in kakšna je možnost, da se realizira?
Pri tem modelu še vedno vztrajamo, saj smo mnenja, da ni potrebe po nobeni obliki diskriminacije.

V enem od intervjujev ste omenili, da je »Slovenija produkcijsko imenitna.« Kako nameravate to dejstvo izkoristiti, da bi v Slovenijo pritegnili več denarja za snemanje filmov?
Preprosto. Pomagati želimo tistim, ki so pripravljeni Slovenijo tržiti za snemanje v tujini. V mednarodnih organizacijah smo sicer že dolgo zelo aktivni, premalo je pa prizadevanj, da bi Slovenijo spremenili v filmu prijazno državo. Vendar ima naša vlada malo posluha tudi za že pripravljene programe za filmsko-tržno promocijo Slovenije v tujini.

Kaj sicer »manjka« slovenskemu filmu, da bi bil prepoznan in cenjen v tujini?
Vsekakor kakšen mednarodno zelo, zelo prepoznaven ustvarjalec iz Slovenije ne bi škodil. Skratka zvezda. Prav tako bi bila dobrodošla prevetritev in osvežitev  producentskega, scenarističnega, režiserskega in promocijskega sistema, saj z obstoječim težko predremo skozi membrano slovenskosti.

Iva Krajnc 02

Arhiv I.K

Nazaj na vrh