Zaživel Register prijavljenih AV del Zavoda AIPA – prijavite in dopolnite svoja dela

Datum objave: 26.03.2012

Na spletni strani je v teh dneh zaživel Register prijavljenih avdiovizualnih (AV) del, s katerim imate upravičenci možnost dostopa do podatkovnih zbirk Zavoda AIPA. Upravičenci lahko tako znotraj registra prijavite nova dela in dopolnite že prijavljena AV dela z morebitnimi manjkajočimi podatki.

Register je upravičencem Zavoda AIPA dosegljiv na podstrani Register AV del, za dostop pa je potrebno pridobiti uporabniško ime in geslo.

Upravičenci, ki ste zavodu že posredovali pooblastilo za zastopanje in bi želeli prejeti uporabniško ime in geslo za vstop v spletni portal, nam pišite na elektronski naslov: info@aipa.si.

Če ste nam posredovali samo pristopno izjavo, ne pa tudi pooblastila za uveljavljanje pravic, ki se na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah uveljavljajo kolektivno, vas prosimo, da obrazec izpolnite in nam ga lastnoročno podpisanega pošljete na:

  • Zavod AIPA, Šmartinska 152/hala 6, 1000 Ljubljana.

Pri tem bi vas še opozorili, da je rok za prijavo AV del za prvo izplačilo iz naslova nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje avdiovizualnih del, ki se izvrši pod pogoji zasebne ali druge lastne uporabe, 20. april 2012, zato vse upravičence pozivamo, da svoja dela čim prej prijavite oziroma dopolnite. Ključno je namreč, da prijavljena AV dela vsebujejovse potrebne podatke: naslov AV dela, kategorija/vrsta AV dela, leto nastanka, leto prve objave, trajanje, vaše udeležbe na AV delih ter deleži, ker gredo le tako lahko v obdelavo za obračun za izplačilo nadomestila.

Zavod AIPA

Nazaj na vrh