Odziv na sporočilo za javnost Združenja SAZAS

Datum objave: 17.04.2012

Se je nivo zaščite res znižal za 40 odstotkov?

Želimo se odzvati na zadnje sporočilo za medije Združenja SAZAS z dne 6. 4. 2012, še zlasti na nekatera dejstva, katera je Združenje SAZAS navedlo v zvezi s pričetkom zbiranja nadomestil iz naslova kabelske retransmisije in ki se nanašajo na leta 2000.

Podpis sporazuma leta 2000 še zdaleč ne pomeni, da je delo v desetletju, ki je sledilo, potekalo »normalno in podobno, kot v drugih evropskih državah«. Predvsem pa ne pomeni, da je bilo poslovanje skladno z našo zakonodajo, na kar so imetniki pravic na avdiovizualnih delih z dopisi več let redno opozarjali pristojne1. URSIL je na to temo organiziral tudi sestanek2, katerega so se udeležili predstavniki kolektivnih organizacij Zavoda AIPA in Združenja SAZAS, gospodarsko interesno združenje AGICOA, predstavniki izdajateljev televizijskih programov Mediagroup RTL inVG Media, združenje nacionalnih televizij EBU, s strani uporabnikov pa predstavniki Združenja kabelskih operaterjev Slovenije. Na sestanku so bili prisotni tudi predstavniki iz Tržnega inšpektorata R Slovenije, Urada za varstvo konkurence in Komisije za preprečevanje korupcije.

Iz tedaj predstavljenih gradiv izhaja, da SAZAS ni nikoli pridobil dodatnega dovoljenja za tiste dejavnosti, ki so izven okvirov obveznega kolektivnega uveljavljanja. Pri tem naj navedemo le, da so bili v letnih poročilih SAZAS deli, ki so se nanašali na izvajanje začasnega dovoljenja, skopi, navkljub jasnim zakonskim določilom3 pa SAZAS ni pridobil ustreznih poročil revizijske družbe ter mnenj organov upravljanja o izvajanju začasnega dovoljenja. Da zadeve niso bile urejene skladno z svetovnimi standardi dokazuje tudi nedavno odprto pismo Mednarodne konfederacije glasbenih založnikov (ICMP) je v zvezi s poslovanjem Sazasa, od katerega pričakujejo transparentnost, učinkovitejše upravljanje, jasna pravila distribucije ter dodatno odgovornost med člani in uporabniki.

Z ustreznimi postopki za razrešitev stanja je URSIL na podlagi več pripomb, pritožb in opozoril s strani imetnikov pravic sprožil konkretne postopke že za poslovni leti 2007 in 2008. SAZAS, ki je imel začasno dovoljenje in od leta 2000 dalje, ni torej za konsolidacijo področja in ureditev razmer naredil ničesar. Tako v obdobju 2000 - 2010 ni sprejel ne tarife niti ni sprejel pravil o delitvi, pa tudi ustreznih finančnih poročil ni pridobival. Še več: pregledi poslovanja so rezultirali v odločbah vseh treh glavnih nadzornih organov pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo: Uradu za varstvo konkurence, Tržnem inšpektoratu RS in Uradu RS za intelektualno lastnino (URSIL). Odločbe so javno dostopne in priložene k temu odzivu.

V sporočilu za javnost je po našem mnenju tudi preveč poenostavljeno navedeno, da se je nivo zaščite v Sloveniji v zadnjih dveh letih znižal za 40 odstotkov: Združenju SAZAS se namreč obseg rednega dovoljenja ni v ničemer zmanjšal, že bežen pogled na javno objavljene poslovne rezultate ostalih kolektivnih organizacij pa poda povsem drugačno sliko od navedene: samo npr. AIPA, ki je še leta 2010 zbrala v imenu soavtorjev avdiovizualnih del 770.000 evrov, je lani zbrala kar 2.500.000 evrov, medtem ko se bo letos znesek zbranih nadomestil približal 3.000.000 evrov. Kot nam je iz korespondence z Združenjem kabelskih operaterjev znano, imajo slednji urejene odnose tudi s posameznimi izdajatelji televizijskih programov. SAZAS ima torej popolnoma odprte roke, če želi še naprej zbirati nadomestila tudi v njihovem imenu. Za to mora le slediti črki zakona in pridobiti ustrezna pooblastila izdajateljev programov - ter seveda tudi ustrezno dovoljenje URSIL.

Vprašanje, ki ostaja, je torej le, zakaj tega SAZAS ni uspel urediti v desetih letih?

Zavod AIPA ga pri tem ne bo oviral, saj ga uveljavljanje pravic izdajateljev televizijskih programov ne zanima, ker se želi kvalitetno in transparentno zastopati le pravice imetnikov pravic na avdiovizualnih delih.

Dodatne povezave

1. Glej dopis Združenja avtorjev avdiovizualnih del Slovenije iz dne 14. 6. 2005, v katerem je jasno navedeno, da od l. 2001 dalje po preverjanju Združenja avtorjev avdiovizualnih del Slovenije niti en domač avtor do konca l. 2004 ni prejel nobenega nadomestila za kabelsko retransmisijo. Prilagamo tudi pismi istega združenja z dne 8. 8. 2005 in 20. 4. 2007 ter dopis Združenja fonogramske industrije Slovenije, ki je bil poslan na SAZAS 23. 12. 2008. Iz odgovora Združenja SAZAS z dne 26. 2. 2009 jasno izhaja, da SAZAS, kot so sami zapisali, ni članska organizacija avtorjev avdiovizualnih del, in da sploh ne obdelujejo sporedov predvajanih del, niti v vseh letih od podelitve dovoljenja niso sprejeli kakršnih koli pravil o delitvi zbranih nadomestil. Težave s SAZAS, še zlasti z zamudami pri prenakazilih ter s pridobivanjem ustreznih poročil, je imel tudi ZAMP.
2. http://www.uil-sipo.si/uil/urad/o-uradu/novice/elektronske-novice/clanki/sestanek-o-odprtih-vprasanjih-kabelske-retransmisije-avdiovizualnih-del/
3. 161. člen ZASP.

Nazaj na vrh