Obračun nadomestil za tonsko ali vizualno snemanje avdiovizualnih del, ki se izvrši pod pogoji zasebne ali druge lastne uporabe

Datum objave: 08.06.2012

Spoštovani upravičenci,

dne 6. junija 2012 smo v skladu z letnim načrtom za leto 2012 in v skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil, zbranih za privatno in drugo lastno reproduciranje pred podelitvijo dovoljenja Zavodu AIPA izvedli prvi del obračuna nadomestil, zbranih s strani Avtorske agencije za Slovenijo od 1.11.1997 do 30.06.2006 iz naslova nadomestil za tonsko ali vizualno snemanje avdiovizualnih del, ki se izvrši pod pogoji zasebne ali druge lastne uporabe (privatna reprodukcija).

Za delitev nadomestil je bila skladno s sklepi skupščin za prvi del obračuna oblikovana delilna masa v višini 56.423,01 EUR, kar predstavlja 35% vseh zbranih sredstev za obdobje od 1.11.1997 do 30.06.2006. Sredstva za delitev se v skladu z ZASP in Pravilnikom o delitvi nadomestil, zbranih za privatno in drugo lastno reproduciranje pred podelitvijo dovoljenja Zavodu AIPA delijo na tri dele, in sicer med soavtorje 20.312,29 EUR (40%) - v znesku so že upoštevane rezervacije za avtorje prispevkov v višini 10% (2.256,92 €), izvajalce 16.926,90 EUR (30%) in filmske producente 16.926,90 EUR (30%). Pri prvem obračunu smo upoštevali vse ustrezne prijave avdiovizualnih del, prejete do vključno 20. aprila 2012.

Podrobni izpis lastnih obračunskih podatkov si boste od 8. junija 2012 dalje lahko - s pridobljenim uporabniškim imenom in geslom - ogledali v spletnem Registru prijavljenih avdiovizualnih del Zavoda AIPA v meniju »Obračuni«. Register vsebuje podatke vseh avdiovizualnih del, pri katerih ste prijavljeni kot udeleženec ali upravičenec in za katere smo na podlagi prejetih prijav lahko obračunali nadomestilo za navedena obračunska obdobja. Če bi želeli prejeti podrobni obračun v tiskani obliki, nam to prosimo sporočite.

V primeru, da skupno obračunano nadomestilo doseže minimalno vrednost, ki jo je Svet Zavoda AIPA določil v skladu z 2. členom Pravilnika o delitvi nadomestil, zbranih za privatno in drugo lastno reproduciranje pred podelitvijo dovoljenja Zavodu AIPA - 10 EUR bruto - in zavod že razpolaga z vsemi potrebnimi podatki za nakazilo, bo nadomestilo izplačano predvidoma 21. junija 2012.

Potrebni podatki za izplačilo:

  • osebni in finančni podatki (davčna številka/identifikacijska številka za DDV, IBAN (TRR), BIC/SWIFT, naziv in naslov banke)
  • izjava/pooblastila o zastopanju (pravne osebe, ki zastopajo tuj repertoar)

Če imate status samozaposlenega v kulturi:

  • odločba Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi
  • potrdilo DURS o normiranih odhodkih (za leto 2012)
  • potrdilo DURS o posebni olajšavi (za leto 2012) - potrdilo DURS o znižani stopnji akontacije dohodnine (za leto 2012)

Nadomestila upravičencev, ki Zavodu AIPA do roka - 18. junija 2012 - ne bodo posredovali podatkov, potrebnih za izvedbo izplačila, se bodo hranila na računu Zavoda AIPA najdlje 5 let in upoštevala pri naslednjih obračunih/izplačilih.

V primeru, da niste dosegli minimalne vrednosti za izplačilo - 10 EUR bruto - je bila za vaše nadomestilo lahko oblikovana rezervacija sredstev. Predlagamo, da pri Zavodu AIPA preverite svoj repertoar in ustrezno dopolnite prijave avdiovizualnih del, pri katerih nastanku ste bili udeleženi.

Pritožbe zoper individualno obvestilo o prejetih nadomestilih je mogoče vložiti do 31. julija 2012. Pritožba se lahko vloži zaradi napačne uporabe kriterijev za določitev točk za pritožnika ali AV delo, pri katerem pritožniku pripada ali bi mu moralo pripadati nadomestilo oz. zaradi napačnega izračuna individualnega nadomestila. Pritožba mora biti pisna in obrazložena. Pritožbe, vložene po preteku tega roka, žal ne bomo mogli upoštevati.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 01/755-62-19 ali 040/472-989, lahko pa jih posredujete tudi na elektronski naslov: info@aipa.si.

Veliko uspeha vam želimo pri nadaljnjem ustvarjanju in vas lepo pozdravljamo,

Gregor Štibernik, direktor             
Aleksandra Dimitrijević, organizatorka

Nazaj na vrh