Prikaz nasprotnih dejstev: "Konkurenca pride, Sazasu pol prihodkov uide"

Datum objave: 20.07.2012

V časniku Finance je bil v torek, 17.07.2012 objavljen Prikaz nasprotnik dejstev s strani  Združenja skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske pravice Slovenije (SAZAS) v katerem je kar nekaj netočnih oziroma zavajajočih trditev.

V Sazasu namreč trdijo, »da avtorji v Sloveniji, odkar se je ustanovil Zavod AIPA , dobivajo manj avtorskega honorarja,« kar ne drži. Sazas je imel zgolj začasno dovoljenje za uveljavljanje pravic iz kabelske retransmisijo avdiovizualnih (AV) del. Denar za neglasbene avtorje AV del (režiser, scenarist, montažer, scenograf….) je bil neselektivno nakazan enemu samemu potencialnemu zastopniku nekaterih filmskih producentov, v Švico. Tega denarja je bilo približno 1,7 milijona evrov letno. To nakazovanje je bilo opravljeno brez pravil o delitvi, kljub temu, da Zakon o avtorski in sorodnih pravicah jasno določa, da morajo biti pravila delitve znana vnaprej, sprejeti pa jih morajo imetniki pravic. Sazas je sicer honorarje za kabelsko retransmisijo AV del pobiral za leta od 1999 do 2010, vendar pa v tem času večina imetnikov ni bilo dobila nobenega denarja.  Zavod AIPA je zbiranje sredstev iz naslova kabelske retransmisije začel uveljavljati z oktobrom 2010 in skupaj in do konca lanskega leta zbral 2,2 milijona evrov, ki jih bo upravičencem začel deliti že letos. Za razliko od Združenja Sazasa je oziroma še bo vso dokumentacijo glede delitve možno dobiti na spletni strani www.aipa.si

Združenje Sazas tudi trdi, da »do ustanovitve Zavoda AIPA je namreč Sazas med upravičence iz naslove uporabe avtorskih avdiovizalnih del, ki se predvajajo v kabelskih sistemih, delil 6.365.228,78 evrov na leto,« vendar pri tem pozabijo navesti, da omenjena vsota ne zajema samo tistih pravic, ki jih danes uveljavlja Zavod AIPA, ampak tudi pravice izdajateljev RTV programov (43 odstotkov) in pravice literarni avtorjev (6,6 odstotka tega denarja), poleg tega pa tudi pravice avtorjev prispevkov (montažer, skladatelj nefilmske glasbe, scenograf, masker…) na AV delih, za katere pa Zavod AIPA nima dovoljenja. Če pa trditev Združenja Sazasa drži, da je v imenu avtorskih AV del res zbral 6,37 milijona evrov denarja, se nam zastavlja vprašanje, kje je slaba polovica tega denarja končala, saj ga upravičenci kot rečeno niso dobili.    

Gregor Štibernik
Zavod AIPA, direktor

Nazaj na vrh