Še ena delitev nadomestil v letu 2012 je pred vrati!

Datum objave: 20.09.2012

Pozdravljeni, upravičenci Zavoda AIPA!

Prva delitev nadomestil iz naslova uporabe avdiovizualnih del v primeru kabelske retransmisije se bliža. Hkrati bo izveden tudi drugi del izplačil iz naslova privatnega reproduciranja do l. 2006. Skladno z načrtom dela bo delitev omenjenih nadomestil izvedena v prvih dneh decembra, s tem pa bo postavljen še en mejnik na področju kolektivnega uveljavljanja pri nas. Delitev nadomestil je namreč kompleksna zadeva, ki na eni strani temelji na natančnih podatkih o uporabi avdiovizualnih del, na drugi strani pa na podatkih o delih samih oz. upravičencih na teh delih. Za prvi del podatkov je poskrbel Zavod AIPA, glede drugega pa se ponovno obračamo na vas, imetnike pravic, s pozivom, da prijavite svoja AV dela oz. pregledate in dopolnite morebitne predhodne prijave.

Rok za prijavo AV del za decembrske obračune je 20. oktober 2012, zato vse upravičence pozivamo, da svoja dela čim prej prijavite oziroma dopolnite predhodne prijave. Ključno je namreč, da prijavljena AV dela vsebujejo vse potrebne podatke:
- naslov AV dela, kategorijo/vrsto AV dela, leto nastanka, leto prve objave, trajanje, navedbo vaše udeležbe na AV delih ter deleže, ker gredo le tako lahko v obdelavo za obračun in izplačilo nadomestil.

Za dela, katerim manjka kateri od zahtevanih podatkov, Zavod AIPA namreč ne more izplačati nadomestila.

Pri pregledu že registriranega repertoarja in pri vnašanju novega - še neprijavljenega - vam bo v pomoč Register AV del, dostopen registriranim uporabnikom na spletnem mestu Zavoda AIPA (https://www.aipa.si/register-av-del.aspx). V kolikor še nimate uporabniškega imena in gesla, se nam  javite na telefonsko številko +386 1 755 62 19 ali nam pišite na elektronski naslov: info@aipa.si. Uporabniška imena in gesla bomo pošiljali s priporočeno pošto, zato vas v primeru, da ste pred kratkim spremenili naslov, prosimo da nam sporočite naslov, kamor vam bo poštar pismo lahko zagotovo vročil.

Svoja AV dela lahko še vedno prijavljate tudi preko obrazcev, ki so na voljo na naši spletni strani v zavihku »Upravičenci« - Prijava AV del (https://www.aipa.si/upravicenci/prijava-del.aspx). 

Ne pozabite: rok za registracijo AV del je 20. oktober 2012!
Prijave, prejete po tem datumu, bomo upoštevali pri prvem naslednjem obračunu.

Delitev bo opravljena skladno s Pravilnikom o delitvi nadomestil in avtorskih honorarjev, objavljenim na spletnem mestu Zavoda AIPA (zavihek Zavod AIPA - Dokumenti). Opozarjamo, da mora glede na sklepe skupščin neizvorni imetnik pravic, v kolikor želi uveljavljati nadomestila in avtorske honorarje, ob prijavi del navesti vse imetnike pravic, v imenu katerih bo uveljavljal materialne pravice.

Nazaj na vrh