Povabilo upravičencem k prijavi AV del

Datum objave: 08.10.2012

Pozdravljeni, upravičenci Zavoda AIPA!

Ponovno vas obveščamo, da je rok za prijavo AV del pred decembrskimi obračuni 20. oktober 2012, zato vse upravičence pozivamo, da svoja dela čim prej prijavite oziroma dopolnite že obstoječe prijave. Ključno je namreč, da prijavljena AV dela vsebujejo vse potrebne podatke:

  • naslov AV dela, kategorijo/vrsto AV dela, leto nastanka, leto prve objave, trajanje, navedbo vaše udeležbe na AV delih ter deleže, ker bodo le tako lahko vključena v obračun in posledično izplačilo nadomestil.

 

O prejemniku denarja odloča leto 1995…
…v primeru, da ni sklenjena pisna pogodba o filmski produkciji, s katero bi bila podrobneje urejena razmerja in pravice med udeleženci pri nastanku avdiovizualnega dela.

V primeru kabelske retransmisije AV dela, nastalega pred l. 1995, honorar pripada soavtorjem (glavnemu režiserju, direktorju fotografije, avtorju dialoga, piscu scenarija, skladatelju filmske glasbe, glavnemu animatorju…).
Za ta dela je producent tisti, ki mora s pogodbo dokazovati, da so mu bile pravice prenesene.  

Za dela, nastala po l. 1995, je ravno obratno - ZASP namreč predvideva prenos vseh pravic soavtorjev na producenta, soavtorji pa bodo morali - v kolikor želijo dobiti honorar od kabelske retransmisije tovrstnih AV del - dokazati, da le-teh pravic niso prenesli.  

 

Nadaljnje branje: ZASP, člena 105. in 107., v povezavi s 195. členom in spletno mesto www.aipa.si.

Nazaj na vrh