Zavod AIPA je izvedel obračune honorarjev in nadomestil

Datum objave: 26.11.2013

Spoštovani upravičenci,

obveščamo vas, da je Zavod AIPA izvedel:

1. Obračun honorarjev za kabelsko retransmisijo AV del za obdobje od 11. 10. 2010 do 31. 12. 2011. Delilna masa iz zbranih honorarjev znaša 1.514.268,95 EUR. Honorarji so razdeljeni v skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil in avtorskih honorarjev.

2. Poračun nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje (privatno reprodukcijo) za obdobje od 1. 11. 1997 do 30. 06. 2006 za tisti del, ki v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah pripada filmskim producentom (30 % zbranih nadomestil), kar znaša 46.363,47 EUR. Nadomestila so razdeljena v skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil, zbranih za privatno in drugo lastno reproduciranje pred podelitvijo dovoljenja Zavodu AIPA.

Rok za vložitev morebitnih pritožb iz točk 1. in 2. zoper individualno obvestilo o prejetih honorarjih in/ali nadomestilih je 31. december 2013. Pogoje in postopek za vložitev pritožbe podrobneje določata Pravilnik o delitvi nadomestil in avtorskih honorarjev in Pravilnik o delitvi nadomestil, zbranih za privatno in drugo lastno reproduciranje pred podelitvijo dovoljenja Zavodu AIPA. Pritožbe, vložene po preteku tega roka, bodo zavržene.

3. Obračun subvencij v skladu s sklepi skupščin dne 24. septembra 2013 na podlagi določil Konvencije o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov za ustvarjalce avdiovizualnih del v slovenskem jeziku ali avdiovizualnih del, ustvarjenih z namenom bogatenja slovenskega kulturnega prostora in raznolikosti.

Obvestila o obračunanih honorarjih in nadomestilih ter subvencij so bila oddana na pošto 25. 11. 2013. Podrobni obračunski podatki so na voljo v spletnem registru AV del, v meniju »Obračuni«. Če bi želeli prejeti podrobni obračun tudi v tiskani obliki, nam to prosim sporočite.

Obvestila o višini honorarja in/ali nadomestila niste prejeli tisti upravičenci, pri katerih skupna višina honorarja in/ali nadomestila ni dosegla najnižjega zneska za izplačilo (cenzus). Ta je določen v skladu z zgoraj omenjenimi pravilniki in znaša 10,00 EUR. Predlagamo, da pri Zavodu AIPA preverite vaš repertoar in ustrezno dopolnite udeležbe na avdiovizualnih delih. Podatke lahko, s pridobitvijo uporabniškega imena in gesla, preverite in dopolnite tudi preko spletnega registra AV del.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 01/75 56 219 ali na elektronskem naslovu info@aipa.si.

Zavod AIPA

 

 

 

 

 

Nazaj na vrh