Izveden prvi del obračuna nadomestil za privatno reprodukcijo, zbranih v letih 2008 in 2009

Datum objave: 17.12.2013

Spoštovani upravičenci,

Zavod AIPA je izvedel prvi del obračuna nadomestil, zbranih v letih 2008 in 2009 za privatno in drugo lastno reproduciranje pred podelitvijo dovoljenja Zavodu AIPA (privatna reprodukcija).

Za delitev nadomestil sta bili skladno z 12. členom Pravilnika o delitvi nadomestil, zbranih za privatno in drugo lastno reproduciranje pred podelitvijo dovoljenja Zavodu AIPA za prvi del obračuna, oblikovani delilni masi:

  • v višini 128.348,36 €, kar predstavlja 40 % vseh zbranih sredstev v letu 2008  in
  • v višini 111.936,42 €, kar predstavlja 40 % vseh zbranih sredstev v letu 2009.

Sredstva za delitev se v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in Pravilnikom o delitvi nadomestil, zbranih za privatno in drugo lastno reproduciranje pred podelitvijo dovoljenja Zavodu AIPA delijo na tri dele:

  • za leto 2008 med soavtorje v višini 46.205,41 € (40 %) – v znesku so že upoštevane rezervacije za avtorje prispevkov v višini 10 % (5.133,93 €), izvajalce v višini 38.504,51 € (30 %) in filmske producente v višini 38.504,51 € (30 %);
  • za leto 2009 pa med soavtorje v višini 40.297,11 € (40 %) – v znesku so že upoštevane rezervacije za avtorje prispevkov v višini 10 % (4.477,46 €), izvajalce v višini 33.580,92 € (30 %) in filmske producente v višini 33.580,92 € (30 %).

Preko spletni strani www.aipa.si lahko s pridobljenim uporabniškim imenom in geslom dostopate v spletni register prijavljenih avdiovizualnih del Zavoda AIPA. V meniju »Obračuni« si lahko od 17. decembra 2013 ogledate podrobne lastne obračunske podatke, na podlagi katerih smo obračunali nadomestilo.Če bi želeli prejeti podrobni obračun tudi v tiskani obliki, nam to sporočite.

V primeru, da so vaši podatki (naslov stalnega prebivališča ali sedeža pravne osebe, št. bančnega računa, davčna številka …) na prejetem obvestilu nepopolni ali napačni, nam najpozneje do 19. decembra 2013 na elektronski naslov info@aipa.si, sporočite dopolnjene oz. nove podatke.

Rok za vložitev morebitnih pritožb je 31. januar 2014. Pogoje in postopek za vložitev pritožbe podrobneje določa 7. člen Pravilnika o delitvi nadomestil, zbranih za privatno in drugo lastno reproduciranje pred podelitvijo dovoljenja Zavodu AIPA. Pritožbe, vložene po preteku tega roka, bodo zavržene.

Obvestila o višini nadomestila niste prejeli tisti upravičenci, pri katerih skupna višina ni dosegla najnižjega zneska za izplačilo (cenzus). Ta je določen v skladu z zgoraj omenjenim pravilnikom in znaša 10,00 EUR. Predlagamo, da pri Zavodu AIPA preverite vaš repertoar in ustrezno dopolnite udeležbe na avdiovizualnih delih. Podatke lahko, s pridobitvijo uporabniškega imena in gesla, preverite in dopolnite tudi preko spletnega registra avdiovizualnih del.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 01/75 56 219 ali na elektronskem naslovu info@aipa.si.

Zavod AIPA

Nazaj na vrh