Poziv k predlogom in prijavam

Datum objave: 29.05.2014

Skladno z dano pobudo na seji Skupščine filmskih producentov dne 27. 5. 2014, Zavod AIPA zbira predloge za dopolnitev in/ali spremembo Pravilnika o delitvi nadomestil in avtorskih honorarjev.

V delovno skupino, ki bo oblikovala končni predlog dopolnitev in sprememb Pravilnika o delitvi nadomestil in avtorskih honorarjev za obravnavo na jesenskih sejah skupščin, so bili na seji Skupščine filmskih producentov dne 27. 5. 2014 imenovani Andrej Štritof, Matija Šturm, Miha Černec, Goran Lisica in Igor Šterk. K pridružitvi k tej skupini pozivamo tudi morebitne ostale zainteresirane člane vseh treh skupščin Zavoda AIPA.

Predloge in prijave pošljite najkasneje do vključno 10. 6. 2014 po e-pošti na naslov: info@aipa.si.

Nazaj na vrh