Vabilo na sejo Skupščine filmskih producentov Zavoda AIPA

Datum objave: 06.05.2014

Na podlagi določil aktov Zavoda AIPA sklicujem

 sejo Skupščine filmskih producentov Zavoda AIPA,

ki bo dne 27. maja 2014, ob 10.00,

v multimedijski dvorani Narodnega muzeja Slovenije – Metelkova,

Maistrova 1 (vhod s ploščadi Muzejske četrti), Ljubljana.

 

Predlagani dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnikarja
  2. Obravnava letnega poročila Sveta Zavoda AIPA za leto 2013
  3. Obravnava letnega poročila Strokovnega sveta Zavoda AIPA za leto 2013
  4. Obravnava letnega poročila Zavoda AIPA za leto 2013
  5. Obravnava Poročila revizijske gospodarske družbe o opravljenem pregledu računovodskih izkazov za leto 2013 in Mnenja pooblaščenega revizorja o pravilnosti in skladnosti poslovanja Zavoda AIPA v letu 2013 z ZASP, notranjimi akti Zavoda AIPA in sporazumi, ki jih je Zavod AIPA sklenil z drugimi
  6. Akti Zavoda AIPA
  7. Pobude in vprašanja članov.

Gradiva za sejo skupščine bodo objavljena na spletni strani Zavoda AIPA (www.aipa.si) najpozneje 13. maja 2014, od tega datuma naprej pa jih lahko po predhodni najavi prevzamete tudi na sedežu Zavoda AIPA, na Šmartinski cesti 152/hala 6, v Ljubljani, ali jih naročite na telefonski številki 01/755 62 19.

Vljudno vabljeni!

 

                                                                                                       Danijel Hočevar, l.r.

                                                                                      Predsednik Skupščine filmskih producentov

Nazaj na vrh