Obračun honorarjev za kabelsko retransmisijo AV del v letu 2012

Datum objave: 01.07.2014

Spoštovani upravičenci,

obveščamo vas, da je Zavod AIPA izvedel obračun honorarjev za kabelsko retransmisijo AV del v letu 2012. Delilna masa iz zbranih honorarjev znaša 2.231.068,00 EUR. Honorarji so razdeljeni v skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil in avtorskih honorarjev.

Obvestila o obračunanih honorarjih so bila oddana na pošto 30. 06. 2014. Upravičence pozivamo, da natančno preverijo podatke za izplačilo navedene na obvestilu (naslov stalnega prebivališča ali sedeža pravne osebe, št. bančnega računa, davčna številka …) in nam najpozneje do vključno petka 11. julija 2014 na elektronski naslov info@aipa.si sporočijo dopolnjene oz. nove podatke.

Podrobni obračunski podatki bodo na voljo od petka 4. julija 2014 v spletnem registru AV del, v meniju »Obračuni«. Če bi želeli prejeti podrobni obračun tudi v tiskani obliki, nam to, prosim, sporočite.

Rok za vložitev morebitnih pritožb zoper individualno obvestilo o prejetih honorarjih je 25. avgust 2014. Pogoje in postopek za vložitev pritožbe podrobneje določa Pravilnik o delitvi nadomestil in avtorskih honorarjev. Pritožbe, vložene po preteku tega roka, bodo zavržene.

Obvestila o višini honorarja za kabelsko retransmisijo AV del niste prejeli tisti upravičenci, pri katerih skupna višina honorarja in/ali nadomestila ni dosegla najnižjega zneska za izplačilo (cenzus). Ta je določen v skladu z zgoraj omenjenim pravilnikom in znaša 10,00 EUR. Predlagamo, da pri Zavodu AIPA preverite vaš repertoar in ustrezno dopolnite udeležbe na avdiovizualnih delih. Podatke lahko s pridobitvijo uporabniškega imena in gesla, preverite in dopolnite tudi preko spletnega registra AV del.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 01/75 56 219 ali na elektronskem naslovu info@aipa.si.

Zavod AIPA

Nazaj na vrh