Obračuni honorarjev in nadomestil do konca leta 2014

Datum objave: 11.09.2014

Zavod AIPA bo do konca 2014 izvedel še:

1. obračun honorarjev za kabelsko retransmisije AV del za leto 2013 in

2. obračun nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje zbranih v letu 2008 .

V obračunih bodo upoštevane prijave in spremembe podatkov o AV delih, prejete do vključno 30. septembra 2014.

Upravičence pozivamo, da prijavijo AV dela ali dopolnijo obstoječe prijave z uporabo spletnega registra AV del (ob predhodni pridobitvi uporabniškega imena in gesla) ali obrazcev za prijavo AV del.

Za izvedbo obračuna in izplačilo honorarjev je pomembno, da Zavodu AIPA posredujejo vse potrebne podatke o AV delih: naslov, kategorija, leto nastanka, leto prve objave, trajanje, navedbo udeležb na AV delu, deleže v odstotkih in podatke o upravičencih, potrebne za izplačilo honorarjev in nadomestil.

Podatki, prejeti kasneje od zgoraj navedenih rokov, bodo upoštevani pri naslednjem poračunu.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi AV del obiščite spletno stran ali nas kontaktirajte na e-naslov: info@aipa.si ali na telefonski številki 01 755 62 19.

Zavod AIPA, Oddelek za reparticijo

Nazaj na vrh