Obvestilo o izvedenih obračunih

Datum objave: 16.12.2014

Spoštovani upravičenci,

obveščamo vas, da je Zavod AIPA 12. decembra 2014 izvedel:

- obračun honorarjev za kabelsko retransmisijo AV del v letu 2013 v skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil in avtorskih honorarjev in

- poračun nadomestil, zbranih v letu 2008 za privatno in drugo lastno reproduciranje (privatna reprodukcija) v skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil, zbranih za privatno in drugo lastno reproduciranje pred podelitvijo dovoljenja Zavodu AIPA.

Obvestila o višini izplačil so bila oddana na pošto 15. decembra 2014. Upravičence pozivamo, da natančno preverijo podatke za izplačilo, navedene na obvestilu (naslov stalnega prebivališča ali sedeža pravne osebe, št. bančnega računa, davčna številka …) in nam najpozneje do vključno petka, 19. decembra 2014 na elektronski naslov info@aipa.si sporočijo dopolnjene oz. nove podatke.

Podrobni obračunski podatki bodo na voljo od petka, 19. decembra 2014 v spletnem registru AV del, v meniju »Obračuni«. Če bi želeli prejeti podrobni obračun tudi v tiskani obliki, nam to, prosim, sporočite.

Rok za vložitev morebitnih pritožb zoper individualno obvestilo o prejetih honorarjih ali nadomestilih je 30. januar 2015. Pogoje in postopek za vložitev pritožbe podrobneje določata Pravilnik o delitvi nadomestil in avtorskih honorarjev in Pravilnik o delitvi nadomestil, zbranih za privatno in drugo lastno reproduciranje pred podelitvijo dovoljenja Zavodu AIPA. Pritožbe, vložene po preteku tega roka, bodo zavržene.

Obvestila o višini izplačil niste prejeli tisti upravičenci, pri katerih skupna višina honorarja in/ali nadomestila ni dosegla najnižjega zneska za izplačilo (cenzus). Ta je določen v skladu z zgoraj omenjenimi pravilniki in znaša 10,00 EUR. Predlagamo, da pri Zavodu AIPA preverite vaš repertoar in ustrezno dopolnite udeležbe na avdiovizualnih delih. Podatke lahko s pridobitvijo uporabniškega imena in gesla, preverite in dopolnite tudi preko spletnega registra AV del.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 01/75 56 219 ali na elektronskem naslovu info@aipa.si.

Zavod AIPA

Nazaj na vrh