Poziv k prijavi AV repertoarja

Datum objave: 05.02.2015

Zavod AIPA bo do konca junija 2015 izvedel:


1. obračun honorarjev za kabelsko retransmisijo AV del za leto 2014 in


2. obračun nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje, zbranih v letu 2009.


V obračunih bodo upoštevane prijave in spremembe podatkov o AV delih, prejete do vključno 15. marca 2015. Podatki, prejeti kasneje od navedenega roka, bodo upoštevani pri naslednjem poračunu.


Upravičence pozivamo, da prijavijo AV dela ali dopolnijo obstoječe prijave z uporabo spletnega registra AV del (ob predhodni pridobitvi uporabniškega imena in gesla) ali obrazcev za prijavo AV del. Za izvedbo obračuna in izplačilo honorarjev je pomembno, da Zavodu AIPA posredujejo vse potrebne podatke o AV delih: naslov AV dela, kategorija, leto nastanka, leto prve objave, trajanje, navedbo udeležb pri AV delu, deleže v odstotkih in podatke o upravičencih, potrebne za izplačilo honorarjev in nadomestil.


Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi AV del obiščite spletno stran Zavoda AIPA ali nas kontaktirajte na e-naslov: info@aipa.si ali po telefou: 01 755 62 19.


Zavod AIPA, Oddelek za reparticijo

Nazaj na vrh