Uvrstitev avtorjev v središče digitalne ekonomije

Datum objave: 02.04.2015

Združenje evropskih kolektivnih organizacij, ki zastopa avtorje avdiovizualnih del (SAA, The Society of Audiovisual Authors) je v teh dneh objavila 2. izdajo Bele knjige o pravicah avdiovizualnih avtorjev in zbiranju nadomestil v Evropi.


1. izdaja Bele knjige leta 2011 je pomenila začetek dela SAA, ki s svojimi aktivnostmi na avdiovizualnem področju dopolnjuje dejavnosti Zveze združenj evropskih filmskih režiserjev (FERA, Federation of European Film Directors) in Evropska zveza združenj scenaristov (FSE, Federation of Screenwriters in Europe). V 1. izdaji Bele knjige je predstavljen položaj filma, televizijskih in multimedijskih scenaristov avdiovizualnih del ter režiserjev v Evropi. Popisane so njihove pravice, predstavljeni njihovi pogledi na produkcijo in uporabo njihovih del ter njihov odnos s partnerji. Predstavitev se zaključi z opisom finančne plati poplačila njihovega dela ter s predstavitvijo izzivov v prihodnosti. Ob tem je bila sprožena javna diskusija o poplačilu avtorjev in možnostih, ki jih imajo za zagotovitev tega, da so njihove pravice spoštovane.


Zakaj 2. izdaja Bele knjige?
Pri SAA pojasnjujejo, da se področje avdiovizualnih del nenehno spreminja, zlasti zaradi vedno bolj prisotnega videa na zahtevo. Poleg tega je bil lani konstituiran nov Evropski parlament, kmalu za tem pa je svojo funkcijo nastopila tudi nova Evropska komisija. Zaradi naštetih sprememb je bilo treba ponovno pojasniti, kdo so avtorji avdiovizualnih del, kako so avdiovizualna dela ustvarjena, financirana, distribuirana, kakšna je struktura sektorja itd. Osvetlitev vseh omenjenih tem je še toliko bolj pomembna, saj je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker področje avtorske pravice uvrstil med svoje prioritete ter zaprosil komisarja Günterja Oettingerja, ki pokriva področje avtorske pravice, da do jeseni pripravi zakonodajni predlog s tega področja. Hkrati je Evropski parlament samoiniciativno pripravil poročilo o direktivi o avtorski pravici iz leta 2001. Dokument je pripravila evropska poslanka iz Piratske stranke, Nemka Julia Reda.


Zakaj avtorska pravica dviga toliko prahu?
Nova Evropska komisija namreč načrtuje vzpostavitev enotnega digitalnega trga za vse evropske potrošnike. Juncker je nalogo zaupal podpredsedniku Evropske komisije, Estoncu Andrusu Ansipu, ki bo osnutek strategije po dogovoru predložil maja. Že ob prevzemu položaja, je napovedal vojno sistemom blokiranja spletnih strani glede na lokacijo uporabnika (ang. geo-blocking) in pri tem označil teritorialno omejevanje avtorske pravice kot glavnega krivca za drobljenje evropskega trga. Posebno pozornost je posvetil tudi zbiranju primerov čezmejnih blokad spletnih strani z avdiovizualno vsebino, kar po njegovem dokazuje diskriminacijo uporabnikov iz drugih držav.


Nasvet Evropski komisiji
SAA ob tem dodaja, da bi se morala Evropska komisija namesto uveljavljanja čezmejnega dostopa do vsebin, ki bo povzročil zmedo pri organiziranju licenc in še otežil iskanje investitorjev vprašati, kako pomagati evropskim filmskim ustvarjalcem in njihovim partnerjem pri doseganju večje izmenjave vsebin in posledično večjega števila gledalcev. Pri tem dodajajo, da je avtorska pravica ustvarjalno orodje, ne pa orodje za gradnjo enotnega digitalnega trga.


Debate okoli avtorske pravice se morajo osredotočiti predvsem na avtorje in kako bodo slednji dosegli zasluženo uživanje svojih pravic v primeru uporabe njihovih del. In prav to je bistvo 2. izdaje Bele knjige, ki jo podpirata tudi Zveza združenj evropskih filmskih režiserjev (FERA) in Evropska zveza združenj scenaristov (FSE).

Nazaj na vrh