AIPA zahtevala objavo popravka oz. prikaza nasprotnih dejstev v članku objavljenem v tiskanem mediju »Dnevnik« in e-mediju »dnevnik.si«

Datum objave: 28.05.2015

V objavljenih vsebinah je bilo 27. 5. 2015 v tiskanem mediju »Dnevnik« in e-mediju »dnevnik.si« (članek z naslovom »Prvi odvzem dovoljenja v zgodovini« in e-članek z naslovom »Odvzem dovoljenja: bo namesto Aipe avdiovizualne avtorje ščitil Sazas?«) objavljeno obvestilo o Zavodu AIPA, s katerim je bilo poseženo v njegove pravice in interes, tako, da je bilo navedeno:

-    da Zavod AIPA v preteklosti v določenem roku ni izvršil štirih sklepov urada, s katerimi je ta ugotovil kršitve;
-    da je Štibernik s prstom kazal na Sazas.

Zaradi navedenega smo zahtevali objavo popravka oz. prikaza nasprotnih dejstev v obeh zgoraj navedenih člankih:

V obeh člankih, objavljenih dne 27. 5. 2015 je bilo napačno navedeno, da Zavod AIPA v določenem roku ni izvršil štirih (4) sklepov Urada RS za intelektualno lastnino (URSIL/urad), s katerimi je ta predhodno ugotovil kršitve Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Zavod AIPA je en sklep urada izvršil v tam določenem roku. V zvezi z ostalimi tremi sklepi urada pa je ocenil, da so nepravilni in nezakoniti, zato jih je izpodbijal pred Upravnim sodiščem in jih zaradi pravne varnosti do pravnomočnosti sklepov ni izvršil. V času objave članka so tako trije sklepi urada že izvršeni, eden pa je v izvrševanju, saj je zaradi zahtevnosti delitve njegova hitrejša izvršitev nemogoča.

Prav tako Zavod AIPA nikoli ni zavračal razkritja dokumentacije uradu z vpogledom vanjo – k temu je večkrat pozval urad, enkrat je celo dokumentacijo prinesel na urad – Zavod AIPA je želel le, da se to opravi kot to določa ZASP in ne kot si je to preko zakonskih pooblastil razlagal urad. Iz tega formalističnega razloga je tako Zavod AIPA dobil dva sklepa o kršitvah ZASP.

Poudarjamo, da direktor Zavoda AIPA, g. Štibernik, v svojih odgovorih poslanih novinarju v zvezi s pripravo na ta članka, nikoli ni kazal s prstom na Sazas, niti ga ni omenjal, ker ga kot direktorja Zavoda AIPA skrbi predvsem dobrobit Zavoda AIPA in njegovo zakonito delovanje. Pokazal pa je na delovanje urada, kakor tudi na neustavnost zakonske rešitve, ki v postopkih pred URSIL ne omogoča pritožbe.

Zavod AIPA

Nazaj na vrh