Odziv na poročanje POP TV o začetku postopka odvzema licence AIPA

Datum objave: 14.05.2015

Včeraj, 13. maja, je komercialna televizija POP TV v osrednji informativni oddaji objavila prispevek novinarja Jureta Bračka o tem, da je prvič v zgodovini naše države Urad za intelektualno lastnino (URSIL) začel postopek za odvzem licence kateri od kolektivnih organizacij. Po poročanju omenjenega novinarja lahko AIPA, ki ščiti pravice avdiovizualnih avtorjev, domnevno ostane brez licence, ker naj bi večkrat kršila zakonodajo.

Ker v prispevku nismo imeli te priložnosti, želimo predstaviti nekaj osnovnih dejstev.

Na AIPA z vsebino domnevnih sklepov URSIL še nismo seznanjeni, zato vsebine ne moremo vnaprej komentirati, je pa dejstvo, da v prispevku omenjeni razlogi za morebitni odvzem licence niso jasni in da AIPA v vseh – skoraj petih – letih delovanja od URSILa ni prejela enega samega komentarja/pobude/pripombe na vsa doslej poslana letna poročila (za leta 2010, 2011, 2012 in 2013), zato upravičeno zavračamo vsakršne insinuacije o našem slabem in netransparentnem poslovanju.AIPA spoštuje pravni red in izvršuje vse odločbe sodišč

V zvezi z domnevnimi kršitvami AIPA v preteklem letu je treba izpostaviti, da gre v dveh primerih za nadzorne postopke URSIL, kjer dejansko ne gre za kršitve Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), temveč za formalistično vprašanje uporabe pravega pravilnika o delitvi: očitek se nanaša na to, da je bil uporabljen napačen pravilnik (in ne, da smo z delitvijo kogarkoli oškodovali, bili arbitrarni ali zlorabili monopolni položaj). Vsi pravilniki so bili sicer sprejeti na demokratičen način na sejah skupščin.

Rok za izvedbo te odločitve sodišča se izteče šele novembra 2015.

Zato ponovno poudarjamo, da AIPA spoštuje pravni red in izvršuje vse odločbe sodišč. Pri morebitnem odvzemu licence, omenjenem v prispevku, se nam zdi najbolj nerazumno (in tudi preuranjeno) postopanje URSIL, ker se roki – kot že navedeno – sploh še niso iztekli.

Pri tem naj navedemo, da je poslovanje AIPA prav na priporočilo URSIL revidirala mednarodna neodvisna revizijska hiša KPMG, ki ni ugotovila prav nobenih nepravilnosti in v celoti potrjuje skladnost delovanja AIPA z ZASP.


Ne gre za kršitve ZASP, temveč za formalistično vprašanje

V zvezi z domnevnimi kršitvami AIPA v preteklem letu je treba izpostaviti, da gre v dveh primerih zgolj za nadzorne postopke URSIL, kjer dejansko ne gre za kršitve ZASP, še manj za kakršnokoli oškodovanje upravičencev, temveč zgolj za formalistično vprašanje pravilne oblike pošiljanja dokumentov URSIL. Ob tem navajamo, da je AIPA samo lani vsaj desetkrat povabila URSIL na obisk in vpogled v dokumentacijo in poslovanje; ker tega niso želeli opraviti, smo sami nesli dokumentacijo na sedež URSIL, pa so tudi tam pregled zavračali in zahtevali, da se jo pošlje na URSIL.

Sodbo smo prejeli 20. 4. 2015, zadeva je pravnomočna, sklep URSIL pa je AIPA izvršila.


Delitev denarja na transparenten in zakonit način

Vse delitve sredstev do sedaj so temeljile na merilih, ki so jih izglasovali člani na skupščini in so objavljene tudi na spletni strani AIPA. Vsi ključni podatki so navedeni tudi v letnih poročilih, ki so vsem zainteresiranim prav tako dosegljivi na naši spletni strani. Kljub temu, da je zadovoljstvo subjektivna ocena posameznika, lahko zatrdimo, da so člani zadovoljni s poslovanjem AIPA, saj so končno dočakali izplačila sredstev, do katerih so bili upravičeni.


Treba je izboljšati pogoje ustvarjanja za domače ustvarjalce

Naj sklenemo s tem, da se z URSIL strinjamo: da, na področju avtorskih pravic je res treba še marsikaj urediti, predvsem pa izboljšati pogoje za ustvarjalno delo domačih imetnikov pravic. Na AIPA redno spremljamo pripombe, pobude in predloge članov ter se nanje nemudoma odzivamo. Bolj kot neutemeljene, površne in neupravičene medijske napade na AIPA pa si želimo konstruktivno pomoč in podporo pri iskanju najboljših rešitev in tak ZASP, s katerim bi pridobili tako ustvarjalci kot uporabniki.

Nazaj na vrh