AIPA seminarji na 18. FSF v Portorožu

Datum objave: 16.09.2015

AIPA in Društvo slovenskih režiserjev vabita na seminarja, ki bosta potekala v strokovnem programu 18. Festivala slovenskega filma v Portorožu:

AIPA seminar (I)
KAJ JE MOJE? KAJ JE TVOJE?
Vprašanje prenosa pravic na avdiovizualnih delih.
petek, 18. 9. 2015, od 11.00 do 13:00 (Rdeča dvorana, Avditorij Portorož)

Vprašanje sistema pravic na AV delih je ključnega pomena za ustvarjalce, saj vpliva na njihova premoženjska upravičenja. Pravice po zakonu pripadajo ustvarjalcem, vendar avtor lahko materialne pravice prenaša tudi na druge (pravne) osebe. Tak prenos definira pogodba. Izkoriščanje avtorskega dela je mogoče torej le na način in v obsegu, kot izhaja iz te pogodbe. Pa je res tako?
Na seminarju bodo priznani strokovnjaki pod drobnogled vzeli:
-pogodbe, s katerimi se prenašajo avtorske pravice v celoti;
-avtomatičen prenos 'vseh' materialnih pravic in njihov prenos »enkrat in za vse primere«;
-nenatančno specificirane pogodbe.

Vprašanje je, katere pravice mora producent prenesti nase za dokončanje AV dela, katerih pa ne. Katere so namenjene temu, da avtorjem materialno omogočajo nadaljnje ustvarjanje novih del? Kako je zakonodaja urejena na tem področju v tujini, kaj nas združuje, pri čem se razhajamo in kakšni so (skupni) obeti za prihodnost, bosta predstavila strokovnjaka iz Avstrije in Nemčije:
Dagmar Streicher, režiserka, svetovalka ADA ter nekdanja članica izvršilnega odbora FERA
Peter Carpentier, režiser, član izvršilnega odbora BVR in član izvršilnega odbora FERA

AIPA seminar (II)
MONTAŽERJI, SCENOGRAFI IN KOSTUMOGRAFI...
Ali so navedeni res »…nebistvena pritiklina avdiovizualnih del...«?
petek, 18. 9. 2015, od 14:00 do 16:00 (Rdeča dvorana, Avditorij Portorož)

V drugem delu strokovnega srečanja se bomo dotaknili montažerjev, kostumografov, scenografov in drugih avtorjev prispevkov k AV delu. Tako kot avtorji glasbenih prispevkov, imajo tudi oni po ZASP-u priznan status avtorja, a se v praksi že leta bojujejo, da bi se njihova pravica tudi materializirala. Že dve desetletji se namreč dogaja, da iz naslova kabelske retransmisije materialne pravice uživa le šestina avtorjev prispevkov.

Za dodatne informacije in prijavo udeležbe pošljite e-pošto na naslov: info@ced-slovenia.eu. Prijava naj vsebuje ime, priimek in navedbo organizacije ter naslov strokovnega dogodka.
 
Vstop na vse strokovne dogodke je prost.

V soorganizaciji:

logo ced_motovila_sfc

 

 

Nazaj na vrh