AIPA seminar na 18. Festivalu slovenskega filma v Portorožu

Datum objave: 06.10.2015

V strokovnem delu programa 18. FSF v Portorožu sta AIPA in DSR v soorganizaciji CED in SFC 18. septembra 2015 organizirala seminar v zvezi s prenosom pravic na AV delih.

AIPA seminar na FSF 2015

Foto: Matjaž Rušt

Strokovna debata je bila usmerjena predvsem v zakonsko ureditev prenosa pravic na AV delih, ki je tudi v Sloveniji »vroča« tema glede na kar dve odprti javni razpravi glede zakonske ureditve področja avtorske in sorodnih pravic. Trenutno sta v procesu sprememb Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ter Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP). Oba bosta pomembno vplivala na daljni razvoj tega področja v Sloveniji.

V Avstriji so po sodbi Sodišča Evropske Unije (CJEU) Scarlet Extended vs. SABAM (C-70/10), v kateri je sodišče jasno potrdilo, da je avtorska pravica človekova pravica: »Nedvomno je varstvo pravic intelektualne lastnine določeno v členu 17(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah«, soavtorji AV del (režiserji) uspeli zaustaviti avtomatičen prenos svojih pravic na producente AV del – pred tem je veljala pravnafikcija, po kateri so pravice soavtorjev nastale pri producentu in jih tako v nasprotju s pravom EU de facto razlastila. Sedaj se šteje, da režiserje zastopa kolektivna organizacija in tudi skrbi za njihovo pravično nadomestilo, ki je po pravu EU obvezno. Prenos pravic na producenta je možen individualno (s pogodbo), obvestiti pa je potrebno tudi kolektivno organizacijo.

V Nemčiji so šli še korak dlje in zagotovili kolektivna pogajanja o primernosti nadomestil za režiserje. Slednji se sicer ne morejo odpovedati nadomestilu za sekundarno uporabo (npr. za kabelsko retransmisijo), kot tudi ne morejo vnaprej prenesti pravic za še neznane oblike uporabe. Nemška kolektivna organizacija FERA ima dokaj močno izhodišče za pogajanja in sklepa nekakšne kolektivne pogodbe s producenti, ki služijo kot minimalni standard za kasneje sklenjene individualne pogodbe. Poskrbljeno je torej za boljše pogajalsko izhodišče režiserjev, ki sicer nimajo nobene pogajalske moči pri velikih producentskih hišah.

V Sloveniji (zaenkrat) velja pravna presumpcija prenosa pravic na producenta, zagotovo pa bomo priče zanimivim razpravam o spremembah ZASP-a.

Zgoraj navedeni praksi sta se oblikovali skozi več let (sodnih) sporov v pravno malo drugače urejenih sistemih, zato je potrebno vse skupaj prebrati z zrnom soli ob zavedanju, da preprosto kopiranje sistema ni mogoče.

Zavod AIPA

Nazaj na vrh