AIPA je dobila nazaj svojo opremo

Datum objave: 02.10.2015

Spoštovani člani, avtorji, izvajalci in producenti,
 
lanskega avgusta se je brez soglasja in mimo volje skupščin avtorjev, izvajalcev ter producentov zgodil dramatičen poskus privatizacije vaše organizacije. V nekaj zmedenih dneh, ko je bil Matjaž Žbontar v registru AJPES vpisan kot direktor, je pridobil bančne izpiske o celotnem plačilnem prometu AIPA, izpraznil je pisarno, odnesel plakate, sef ter ostalo pisarniško opremo. Pustil nam je le plakat Srečno, Kekec!

Res, da je trajalo leto in še malo, vendar vas z veseljem obveščamo, da smo nedavno prejeli odločbo registrskega sodišča, ki je povzelo tudi ugotovitve in obrazložitve Višjega sodišča.  Kogar odločitev sodišča zanima podrobneje, se z njo lahko seznani, bistveno pa je, da je sodišče priznalo odločilni pomen statuta Zavoda AIPA in jasno definiralo nezakonitost takih prevzemov ustanoviteljev, ki so jim s sprejemom statuta ugasnile ustanoviteljske pravice.

Pravnomočnost sodnih odločitev je spoštoval tudi naš kolega gospod Matjaž Žbontar, ki je po letu dni vrnil pohištvo in opremo. Nepojasnjena je samo še usoda sefa, osebnega računalnika in bančnih izpiskov. Vsi skupaj obžalujemo nepotrebno epizodo, pohištvo pa bomo s pridom uporabili, saj AIPA načrtuje širitev svoje dejavnosti.

Svet Zavoda AIPA: Alenka Pirjevec, Metod Pevec, Urša Menart, Miha Knific, Matevž Luzar, Jožko Rutar, Danijel Hočevar

Nazaj na vrh