Poziv k prijavi AV repertoarja

Datum objave: 20.10.2015

Zavod AIPA bo do konca junija 2016 izvedel obračun honorarjev za kabelsko retransmisijo AV del za leto 2015.

V obračunu bodo upoštevane prijave in spremembe podatkov o AV delih, prejete do vključno 31. decembra 2015. Podatki, prejeti kasneje od navedenega roka, bodo upoštevani pri naslednjem poračunu.

Upravičence pozivamo, da prijavijo AV dela ali dopolnijo obstoječe prijave z uporabo spletnega registra AV del (ob predhodni pridobitvi uporabniškega imena in gesla) ali obrazcev za prijavo AV del. Za izvedbo obračuna in izplačilo honorarjev je pomembno, da Zavodu AIPA posredujejo vse potrebne podatke o AV delih: naslov AV dela, kategorija, leto nastanka, leto prve objave, trajanje, navedbo udeležb pri AV delu, deleže v odstotkih in podatke o upravičencih, potrebne za izplačilo honorarjev.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi AV del obiščite spletno stran Zavoda AIPA ali nas kontaktirajte na e-naslov: info@aipa.si ali po telefonu: 01 755 62 19.

Zavod AIPA, Oddelek za reparticijo

Nazaj na vrh