AIPA in mednarodni dogodki

Datum objave: 16.11.2015

AIPA je minuli  teden gostila srečanji dveh mednarodnih organizacij: v Ljubljani je v četrtek, 12. 11. 2015, potekala regionalna konferenca krovnega svetovnega združenja SCAPR, na Bledu, dan pozneje, pa redni letni kongres EuroFIA.

SCAPR (Societies' Council for the Collective Management of Performers' Rights) vsako leto v regiji organizira srečanja, dogodka pa se udeležijo kolegi iz kolektivnih organizacij s področja Zahodnega Balkana (Srbije, Črne gore, Kosova, Albanije, Bosne in Hercegovine ter Hrvaške in Makedonije). Srečanju sta prisostvovala tudi generalni sekretar SCAPR Andy Prodger, sicer tudi direktor angleške organizacije igralcev BECS ter Xavier Blanc, generalni sekretar AEPO-ARTIS. Na teh srečanjih si kolektivne organizacije izmenjajo izkušnje, letošnje pa je minilo zlasti v znamenju  Direktive o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic in stanja implementacije v nacionalne zakonodaje v regiji.

scapr_12nov2015

 Udeleženci SCAPR srečanja (foto: Peter Škrlep)

Na Bledu pa je dan pozneje v petek v okviru srečanja EuroFIA (evropske enote sindikatov, strokovnih in cehovskih organizacij FIA – Mednarodne federacije igralcev) potekalo vseevropsko skupno srečanje EuroFIA in kolektivnih organizacij. Sistem pravic iz intelektualne lastnine v EU je trenutno predmet raziskav, oblikovanje enotnega digitalnega trga pa je glavni cilj Komisije. Smo torej v ključnem trenutku tako za zaščito interesov nosilcev pravic, kot za zagotavljanje boljših nadomestil za pravice izvajalcev in drugih ustvarjalcev. Imamo odlično priložnost za izenačitev pogojev in boljšo regulacijo novih igralcev, še posebej na določenih spletnih platformah. V razpravah so se udeleženci posvetili zlasti vprašanju, kako lahko skupaj kar najbolje zagovarjamo interese izvajalcev in vzdržne avdiovizualne industrije.


eurofia_13nov2015

 EuroFIA srečanje (foto: Peter Škrlep)

Nazaj na vrh