Novice

Obračuni honorarjev in nadomestil do konca leta 2014
Datum objave: 11.09.2014

Zavod AIPA bo do konca 2014 izvedel še:

1. obračun honorarjev za kabelsko retransmisije AV del za leto 2013 in

2. obračun nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje zbranih v letu 2008 .

V obračunih bodo upoštevane prijave in spremembe podatkov o AV delih, prejete do vključno 30. septembra 2014.

Upravičence pozivamo, da prijavijo AV dela ali dopolnijo obstoječe prijave z uporabo spletnega registra AV del (ob predhodni pridobitvi uporabniškega imena in gesla) ali obrazcev za prijavo AV del.

Za izvedbo obračuna in izplačilo honorarjev je pomembno, da Zavodu AIPA posredujejo vse potrebne podatke o AV delih: naslov, kategorija, leto nastanka, leto prve objave, trajanje, navedbo udeležb na AV delu, deleže v odstotkih in podatke o upravičencih, potrebne za izplačilo honorarjev in nadomestil.

Podatki, prejeti kasneje od zgoraj navedenih rokov, bodo upoštevani pri naslednjem poračunu.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi AV del obiščite spletno stran ali nas kontaktirajte na e-naslov: info@aipa.si ali na telefonski številki 01 755 62 19.

Zavod AIPA, Oddelek za reparticijo

 
Vabilo na sejo Skupščine filmskih producentov Zavoda AIPA
Datum objave: 02.09.2014

Na podlagi določil aktov Zavoda AIPA sklicujem

 Izredno sejo Skupščine filmskih producentov Zavoda AIPA,

ki bo dne 17. septembra 2014, ob 11. uri,

v multimedijski dvorani Narodnega muzeja Slovenije – Metelkova,

Maistrova 1 (vhod s ploščadi Muzejske četrti), Ljubljana.

 

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnikarja
 2. Aktualno stanje
 3. Akti Zavoda AIPA
 4. Pobude in vprašanja članov.

Gradiva za sejo skupščine bodo objavljena na spletni strani Zavoda AIPA najpozneje 10. 9. 2014, od tega datuma naprej pa jih lahko v času uradnih ur po predhodni najavi prevzamete tudi na sedežu Zavoda AIPA, na Šmartinski cesti 152, v Ljubljani.

 Vljudno vabljeni!

                                                                                            Danijel Hočevar, l.r.

                                                                            Predsednik Skupščine filmskih producentov

 
Vabilo na sejo Skupščine soavtorjev Zavoda AIPA
Datum objave: 02.09.2014

Na podlagi določil aktov Zavoda AIPA sklicujem

 Izredno sejo Skupščine soavtorjev Zavoda AIPA,

ki bo dne 17. septembra 2014, ob 13. uri,

v multimedijski dvorani Narodnega muzeja Slovenije – Metelkova,

Maistrova 1 (vhod s ploščadi Muzejske četrti), Ljubljana.

 

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnikarja
 2. Aktualno stanje
 3. Akti Zavoda AIPA
 4. Pobude in vprašanja članov.

Gradiva za sejo skupščine bodo objavljena na spletni strani Zavoda AIPA najpozneje 10. 9. 2014, od tega datuma naprej pa jih lahko v času uradnih ur po predhodni najavi prevzamete tudi na sedežu Zavoda AIPA, na Šmartinski cesti 152, v Ljubljani.

Vljudno vabljeni!

                                                                                              Miha Knific, l.r.

                                                                               Predsednik Skupščine soavtorjev

 
Vabilo na sejo Skupščine izvajalcev Zavoda AIPA
Datum objave: 02.09.2014

Na podlagi določil aktov Zavoda AIPA sklicujem

 Izredno sejo Skupščine izvajalcev Zavoda AIPA,

ki bo dne 17. septembra 2014, ob 15. uri,

v multimedijski dvorani Narodnega muzeja Slovenije – Metelkova,

Maistrova 1 (vhod s ploščadi Muzejske četrti), Ljubljana.

 

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnikarja
 2. Aktualno stanje
 3. Akti Zavoda AIPA
 4. Pobude in vprašanja članov.

Gradiva za sejo skupščine bodo objavljena na spletni strani Zavoda AIPA najpozneje 10. 9. 2014, od tega datuma naprej pa jih lahko v času uradnih ur po predhodni najavi prevzamete tudi na sedežu Zavoda AIPA, na Šmartinski cesti 152, v Ljubljani.

Vljudno vabljeni!

                                                                                           Mag.  Alenka Pirjevec, l.r.

                                                                                  Predsednica Skupščine izvajalcev

 

Nazaj na vrh