Novice

Evropski režiserji in scenaristi predstavili svoje prioritete evropskim poslancem
Datum objave: 11.08.2014

Združenje evropskih filmskih režiserjev (FERA), Združenje evropskih scenaristov (FSA) in Skupnost ustvarjalcev avdiovizualnih del (SAA) so v preteklem tednu naslovili skupno pismo na poslance Evropskega parlamenta v novem petletnem sklicu, kjer so izpostavili sedem ključnih točk, kjer EP lahko pozitivno prispeva k delu scenaristov in režiserjev.
Izhodišče morajo biti avtorji, ki jih je potrebno postaviti v središče politike avtorskih pravic. Evropska komisija pripravlja »Belo knjigo« (ang. White paper), ki bo prvi dokument, osredotočen na avtorske pravice, potrdil pa ga bo Evropski parlament, zato so FERA, FSA in SAA poslance seznanile s svojimi sedmimi prioritetami:

 • Zagotovilo, da je avtor nagrajen, za vsako uporabo njegovega dela,
 • Izboljšanje evropske politike na področju avdiovizualnih del, 
 • Harmonizacija nadomestil za zasebno kopiranje med članicami EU,
 • Zavzemanje za ohranitev evropske kulturne raznolikosti v pogajanjih za sklenitev različnih trgovinskih sporazumov, 
 • Prenova direktive o e-poslovanju, 
 • Preprečitev utaj plačevanja nadomestil za kabelsko retransmisijo,
 • Prenova sistema obdavčitve različnih del na svetovnem spletu. 

Avtorji so pri tem zapisali, da so bile v preteklosti avtorske pravice predstavljene, kot ovira pri dostopu do kulturnih vsebin in razvoja internetne ekonomije. Zato so poslancem poleg zgoraj navedenih prioritet predstavili trenutno stanje in priporočila, kaj lahko poslanci storijo, da se bodo razmere izboljšale.
Celotno pismo si lahko ogledate TUKAJ.

 
Obračun honorarjev za kabelsko retransmisijo AV del v letu 2012
Datum objave: 01.07.2014

Spoštovani upravičenci,

obveščamo vas, da je Zavod AIPA izvedel obračun honorarjev za kabelsko retransmisijo AV del v letu 2012. Delilna masa iz zbranih honorarjev znaša 2.231.068,00 EUR. Honorarji so razdeljeni v skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil in avtorskih honorarjev.

Obvestila o obračunanih honorarjih so bila oddana na pošto 30. 06. 2014. Upravičence pozivamo, da natančno preverijo podatke za izplačilo navedene na obvestilu (naslov stalnega prebivališča ali sedeža pravne osebe, št. bančnega računa, davčna številka …) in nam najpozneje do vključno petka 11. julija 2014 na elektronski naslov info@aipa.si sporočijo dopolnjene oz. nove podatke.

Podrobni obračunski podatki bodo na voljo od petka 4. julija 2014 v spletnem registru AV del, v meniju »Obračuni«. Če bi želeli prejeti podrobni obračun tudi v tiskani obliki, nam to, prosim, sporočite.

Rok za vložitev morebitnih pritožb zoper individualno obvestilo o prejetih honorarjih je 25. avgust 2014. Pogoje in postopek za vložitev pritožbe podrobneje določa Pravilnik o delitvi nadomestil in avtorskih honorarjev. Pritožbe, vložene po preteku tega roka, bodo zavržene.

Obvestila o višini honorarja za kabelsko retransmisijo AV del niste prejeli tisti upravičenci, pri katerih skupna višina honorarja in/ali nadomestila ni dosegla najnižjega zneska za izplačilo (cenzus). Ta je določen v skladu z zgoraj omenjenim pravilnikom in znaša 10,00 EUR. Predlagamo, da pri Zavodu AIPA preverite vaš repertoar in ustrezno dopolnite udeležbe na avdiovizualnih delih. Podatke lahko s pridobitvijo uporabniškega imena in gesla, preverite in dopolnite tudi preko spletnega registra AV del.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 01/75 56 219 ali na elektronskem naslovu info@aipa.si.

Zavod AIPA

 
Poziv k predlogom in prijavam
Datum objave: 29.05.2014

Skladno z dano pobudo na seji Skupščine filmskih producentov dne 27. 5. 2014, Zavod AIPA zbira predloge za dopolnitev in/ali spremembo Pravilnika o delitvi nadomestil in avtorskih honorarjev.

V delovno skupino, ki bo oblikovala končni predlog dopolnitev in sprememb Pravilnika o delitvi nadomestil in avtorskih honorarjev za obravnavo na jesenskih sejah skupščin, so bili na seji Skupščine filmskih producentov dne 27. 5. 2014 imenovani Andrej Štritof, Matija Šturm, Miha Černec, Goran Lisica in Igor Šterk. K pridružitvi k tej skupini pozivamo tudi morebitne ostale zainteresirane člane vseh treh skupščin Zavoda AIPA.

Predloge in prijave pošljite najkasneje do vključno 10. 6. 2014 po e-pošti na naslov: info@aipa.si.

 
Vabilo na sejo Skupščine filmskih producentov Zavoda AIPA
Datum objave: 06.05.2014

Na podlagi določil aktov Zavoda AIPA sklicujem

 sejo Skupščine filmskih producentov Zavoda AIPA,

ki bo dne 27. maja 2014, ob 10.00,

v multimedijski dvorani Narodnega muzeja Slovenije – Metelkova,

Maistrova 1 (vhod s ploščadi Muzejske četrti), Ljubljana.

 

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnikarja
 2. Obravnava letnega poročila Sveta Zavoda AIPA za leto 2013
 3. Obravnava letnega poročila Strokovnega sveta Zavoda AIPA za leto 2013
 4. Obravnava letnega poročila Zavoda AIPA za leto 2013
 5. Obravnava Poročila revizijske gospodarske družbe o opravljenem pregledu računovodskih izkazov za leto 2013 in Mnenja pooblaščenega revizorja o pravilnosti in skladnosti poslovanja Zavoda AIPA v letu 2013 z ZASP, notranjimi akti Zavoda AIPA in sporazumi, ki jih je Zavod AIPA sklenil z drugimi
 6. Akti Zavoda AIPA
 7. Pobude in vprašanja članov.

Gradiva za sejo skupščine bodo objavljena na spletni strani Zavoda AIPA (www.aipa.si) najpozneje 13. maja 2014, od tega datuma naprej pa jih lahko po predhodni najavi prevzamete tudi na sedežu Zavoda AIPA, na Šmartinski cesti 152/hala 6, v Ljubljani, ali jih naročite na telefonski številki 01/755 62 19.

Vljudno vabljeni!

 

                                                                                                       Danijel Hočevar, l.r.

                                                                                      Predsednik Skupščine filmskih producentov

 
Vabilo na sejo Skupščine soavtorjev Zavoda AIPA
Datum objave: 06.05.2014

Na podlagi določil aktov Zavoda AIPA sklicujem

 sejo Skupščine soavtorjev Zavoda AIPA,

ki bo dne 27. maja 2014, ob 12.00,

v multimedijski dvorani Narodnega muzeja Slovenije – Metelkova,

Maistrova 1 (vhod s ploščadi Muzejske četrti), Ljubljana.

 

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnikarja
 2. Obravnava letnega poročila Sveta Zavoda AIPA za leto 2013
 3. Obravnava letnega poročila Strokovnega sveta Zavoda AIPA za leto 2013
 4. Obravnava letnega poročila Zavoda AIPA za leto 2013
 5. Obravnava Poročila revizijske gospodarske družbe o opravljenem pregledu računovodskih izkazov za leto 2013 in Mnenja pooblaščenega revizorja o pravilnosti in skladnosti poslovanja Zavoda AIPA v letu 2013 z ZASP, notranjimi akti Zavoda AIPA in sporazumi, ki jih je Zavod AIPA sklenil z drugimi
 6. Akti Zavoda AIPA
 7. Pobude in vprašanja članov.

Gradiva za sejo skupščine bodo objavljena na spletni strani Zavoda AIPA (www.aipa.si) najpozneje 13. maja 2014, od tega datuma naprej pa jih lahko po predhodni najavi prevzamete tudi na sedežu Zavoda AIPA, na Šmartinski cesti 152/hala 6, v Ljubljani, ali jih naročite na telefonski številki 01/755 62 19.

 

Vljudno vabljeni!

                                                                                                                         Miha Knific, l.r.

                                                                                                        Predsednik Skupščine soavtorjev

 

 

Nazaj na vrh