Novice

Vabilo na redne seje skupščin Zavoda AIPA
Datum objave: 04.05.2015

Na podlagi določil aktov Zavoda AIPA sklicujemo redne seje

 

Skupščine soavtorjev Zavoda AIPA,

Skupščine izvajalcev Zavoda AIPA,

Skupščine filmskih producentov Zavoda AIPA,

 

ki bodo v ponedeljek, 25.maja 2015,

ob 15. uri v multimedijski dvorani

Narodnega muzeja Slovenije – Metelkova,

Maistrova1 (vhod s ploščadi Muzejske četrti), Ljubljana.

 

Predlagani dnevni red:

 

1.      Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnikarja

2.      Obravnava letnega poročila Sveta Zavoda AIPA za leto 2014

3.      Obravnava letnega poročila Strokovnega sveta Zavoda AIPA za leto 2014

4.      Obravnava letnega poročila Zavoda AIPA za leto 2014

5.      Obravnava Poročila revizijske gospodarske družbe o opravljenem pregledu računovodskih izkazov za leto 2014 in Mnenja pooblaščenega revizorja o pravilnosti in skladnosti poslovanja Zavoda AIPA v letu 2014 z ZASP, notranjimi akti Zavoda AIPA in sporazumi, ki jih je Zavod AIPA sklenil z drugimi

6.      Finančni načrt 2015

7.      Akti Zavoda AIPA

8.      Pobude in vprašanja članov.

 

Seje bodo izvedene kot skupna seja vseh treh Skupščin Zavoda AIPA. Gradiva bodo objavljena na spletni strani Zavoda AIPA najpozneje v ponedeljek, 11. maja 2015, od tega datuma pa jih lahko po predhodni najavi v času uradnih ur prevzamete tudi na sedežu Zavoda AIPA (Šmartinska cesta 152/hala VI, Ljubljana).

Vljudno vabljeni!

 

 

Miha Knific, l.r.  

Predsednik Skupščine soavtorjev

 

 

Mag. Alenka Pirjevec, l.r.     

 

Predsednica Skupščine izvajalcev   

 

 

Danijel Hočevar, l.r.  

   

Predsednik Skupščine filmskih producentov     

 
Upravno sodišče Združenju SAZAS prepovedalo kolektivno upravljanje pravic avtorjev na AV delih
Datum objave: 18.04.2015

Upravno sodišče je zavrnilo tožbo Združenja SAZAS zoper sklep Urada RS za intelektualno lastnino, s katerim je slednji zahteval, da SAZAS odpravi kršitev Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. SAZAS namreč dejavnosti kolektivnega upravljanja avtorskih pravic na avtorskih delih s področja glasbe ne opravlja kot svojo edino dejavnost, saj brez dovoljenja pristojnega organa kolektivno upravlja tudi pravice avtorjev na avdiovizualnih delih. Sklep URSIL je tako postal pravnomočen. Več informacij si lahko preberete tukaj.

 
Vabilo na okroglo mizo z naslovom "Posebni skladi kot pomemben finančni vir za ustvarjalce na področju kulture"
Datum objave: 13.04.2015

Slovenska tiskovna agencija (STA)

Vas vabi na tretjo v seriji okroglih miz s področja avtorske in sorodnih pravic z naslovom
"Posebni skladi kot pomemben finančni vir za ustvarjalce na področju kulture".

V pogovoru bodo sodelovali:
Metod Pevec, režiser,
Mitja Čander, založnik in kulturni delavec,
Primož Grašič, predsednik glasbenega odbora pri SAZAS-u in
Xavier Blanc, generalni sekretar evropskega združenja izvajalcev Aepo Artis.


Dogodek bo v četrtek, 16. aprila 2015, ob 14. uri

v ljubljanskem Maxiju, Trg republike 1 (1. nadstropje), v Maxi klubskem salonu.


Vljudno vabljeni!

 
V Črni gori novi viri financiranja kinematografije in spodbude za tuje producente
Datum objave: 07.04.2015

V Črni gori so v fazi sprejemanja novega zakona o kinematografiji, ki bo uredil njegov dolgoročni razvoj in vire financiranja. Predlog tako zavezuje državo k financiranju kinematografije, ki je v javnem interesu, poleg tega, pa bodo morali denar za njeno financiranje prispevati tudi drugi subjekti, ki posredno ali neposredno uporabljajo kinematografska dela oziroma gradiva. Po drugi strani, bodo tuji filmski producenti upravičeni do povračila stroškov snemanja, če bodo le ti presegli 100 tisoč evrov. Pred tem sta v naši regiji izvenproračunsko financiranje in denarne olajšave že uvedli Hrvaška in Makedonija.
Več o predlogu novega zakona na tej povezavi.

 
Uvrstitev avtorjev v središče digitalne ekonomije
Datum objave: 02.04.2015

Združenje evropskih kolektivnih organizacij, ki zastopa avtorje avdiovizualnih del (SAA, The Society of Audiovisual Authors) je v teh dneh objavila 2. izdajo Bele knjige o pravicah avdiovizualnih avtorjev in zbiranju nadomestil v Evropi.


1. izdaja Bele knjige leta 2011 je pomenila začetek dela SAA, ki s svojimi aktivnostmi na avdiovizualnem področju dopolnjuje dejavnosti Zveze združenj evropskih filmskih režiserjev (FERA, Federation of European Film Directors) in Evropska zveza združenj scenaristov (FSE, Federation of Screenwriters in Europe). V 1. izdaji Bele knjige je predstavljen položaj filma, televizijskih in multimedijskih scenaristov avdiovizualnih del ter režiserjev v Evropi. Popisane so njihove pravice, predstavljeni njihovi pogledi na produkcijo in uporabo njihovih del ter njihov odnos s partnerji. Predstavitev se zaključi z opisom finančne plati poplačila njihovega dela ter s predstavitvijo izzivov v prihodnosti. Ob tem je bila sprožena javna diskusija o poplačilu avtorjev in možnostih, ki jih imajo za zagotovitev tega, da so njihove pravice spoštovane.


Zakaj 2. izdaja Bele knjige?
Pri SAA pojasnjujejo, da se področje avdiovizualnih del nenehno spreminja, zlasti zaradi vedno bolj prisotnega videa na zahtevo. Poleg tega je bil lani konstituiran nov Evropski parlament, kmalu za tem pa je svojo funkcijo nastopila tudi nova Evropska komisija. Zaradi naštetih sprememb je bilo treba ponovno pojasniti, kdo so avtorji avdiovizualnih del, kako so avdiovizualna dela ustvarjena, financirana, distribuirana, kakšna je struktura sektorja itd. Osvetlitev vseh omenjenih tem je še toliko bolj pomembna, saj je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker področje avtorske pravice uvrstil med svoje prioritete ter zaprosil komisarja Günterja Oettingerja, ki pokriva področje avtorske pravice, da do jeseni pripravi zakonodajni predlog s tega področja. Hkrati je Evropski parlament samoiniciativno pripravil poročilo o direktivi o avtorski pravici iz leta 2001. Dokument je pripravila evropska poslanka iz Piratske stranke, Nemka Julia Reda.


Zakaj avtorska pravica dviga toliko prahu?
Nova Evropska komisija namreč načrtuje vzpostavitev enotnega digitalnega trga za vse evropske potrošnike. Juncker je nalogo zaupal podpredsedniku Evropske komisije, Estoncu Andrusu Ansipu, ki bo osnutek strategije po dogovoru predložil maja. Že ob prevzemu položaja, je napovedal vojno sistemom blokiranja spletnih strani glede na lokacijo uporabnika (ang. geo-blocking) in pri tem označil teritorialno omejevanje avtorske pravice kot glavnega krivca za drobljenje evropskega trga. Posebno pozornost je posvetil tudi zbiranju primerov čezmejnih blokad spletnih strani z avdiovizualno vsebino, kar po njegovem dokazuje diskriminacijo uporabnikov iz drugih držav.


Nasvet Evropski komisiji
SAA ob tem dodaja, da bi se morala Evropska komisija namesto uveljavljanja čezmejnega dostopa do vsebin, ki bo povzročil zmedo pri organiziranju licenc in še otežil iskanje investitorjev vprašati, kako pomagati evropskim filmskim ustvarjalcem in njihovim partnerjem pri doseganju večje izmenjave vsebin in posledično večjega števila gledalcev. Pri tem dodajajo, da je avtorska pravica ustvarjalno orodje, ne pa orodje za gradnjo enotnega digitalnega trga.


Debate okoli avtorske pravice se morajo osredotočiti predvsem na avtorje in kako bodo slednji dosegli zasluženo uživanje svojih pravic v primeru uporabe njihovih del. In prav to je bistvo 2. izdaje Bele knjige, ki jo podpirata tudi Zveza združenj evropskih filmskih režiserjev (FERA) in Evropska zveza združenj scenaristov (FSE).

 

Nazaj na vrh