Novice

Sporočilo za javnost Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave: 01.04.2015

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo se delo za na področju avtorske in sorodnih pravic nadaljuje. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je včeraj na novinarski konferenci predstavil nadaljnje aktivnosti ministrstva v povezavi z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.


Do včeraj, 30. marca, je potekala eno in pol mesečna javna obravnava o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Odziv je bil velik, saj je na ministrstvo prispelo več kot 80 predlogov in pobud, ki bodo objavljeni na spletni strani MGRT. Minister se je vsem, ki so jih poslali, zahvalil in povedal:«Na podlagi prejetih pripomb in usklajevanja smo se odločili, da bomo iz tega predloga sprememb in dopolnitev zakona umaknili del, ki se nanaša na kolektivne organizacije. V nadaljnji postopek  bomo posredovali predlog zakona, s katerim se bo v naš pravni red prenesla predvsem direktiva o osirotelih delih, saj s prenosom  te direktive v slovenski pravni red že zamujamo.«

V nadaljevanju novinarske konference  je minister poudaril, da na ministrstvu ne odstopajo od priprave sprememb in dopolnitev zakona. Z namenom, da se celovito uredijo odnosi med kolektivnimi organizacijami in uporabniki, bo ministrstvo nadaljevalo z delom tako, da se bo celovito uredilo delovanje kolektivnih organizacij v okviru prenosa Direktive o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic. Rok za prenos te direktive je april 2016. Direktivno je predstavil mag. Dušan Pšeničnik, generalni direktor Direktorata za notranji trg.

Minister pa je še povedal, da je bilo ministrstvo pred enim tednom seznanjeno z odstopom Sveta za avtorsko pravo. Zato je minister članice in člane Sveta povabil na sestanek, da neposredno pojasnijo razloge za odstop in jih pozval, da nadaljujejo z delom do imenovanja novega sveta. Hkrati je ministrstvo že pozvalo Urad za intelektualno lastnino, da prične postopek imenovanja novih članic in članov.   

 
Vabilo na okroglo mizo o noveli ZASP z naslovom "Transparentnost pri poslovanju kolektivnih organizacij"
Datum objave: 30.03.2015

Spoštovani,


Slovenska tiskovna agencija (STA) Vas vabi na drugo v seriji okroglih miz

o noveli Zakona o avtorski in sorodnih pravicah

z naslovom "Transparentnost pri poslovanju kolektivnih organizacij".

V pogovoru bodo sodelovali:
- Gal Gjurin, glasbenik,
- Ivo Svetina, pisatelj,
- Vesna Stanković Juričić, direktorica Urada RS za intelektualno lastnino in
- Marko Hočevar, predstojnik katedre za računovodstvo in revizijo na EF.

Dogodek bo v sredo, 1. aprila 2015, ob 10. uri

v ljubljanskem Maxiju, Trg republike 1 (1. nadstropje), v Maxi klubskem salonu.
     

Vljudno vabljeni!

Posnetek prve okrogle mize na to temo si lahko ogledate na tej povezavi.

 
Razprava v Državnem svetu: osnutek predloga ZASP brez podpore kolektivnih organizacij in imetnikov pravic
Datum objave: 18.03.2015

Včeraj, 17. 3. 2015, je v Državnem svetu potekala razprava Delovanje kolektivnih organizacij, ki upravljajo z avtorskimi pravicami, ki jo je ob javni razpravi o osnutku predloga Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) pripravil Državni svet.

Tako predstavniki kolektivnih organizacij kot predstavniki imetnikov pravic so izrazili nezadovoljstvo nad osnutkom predloga ZASP, ki bo v javni razpravi do konca meseca marca.

Na razpravi je s svojim prispevkom sodeloval tudi direktor AIPA, Gregor Štibernik, ki je pozval k takojšnjemu kvalitetnemu strokovnemu dialogu z zainteresiranimi javnostmi, predvsem s predstavniki imetnikov pravic. Celotno besedilo prispevka lahko preberete tukaj.

AIPA se najlepše zahvaljuje predsedniku Državnega sveta gospodu Mitji Bervarju, ki je po enoinpolletni odsotnosti kakršnekoli strokovne razprave prevzel pobudo in povabil najširši krog predstavnikov vseh strani.

Več o prispevkih na razpravi in odzivih v medijih si lahko preberete tudi na tej povezavi.

Zavod AIPA

 
Vabilo Državnega sveta Republike Slovenije
Datum objave: 11.03.2015

Državni svet Republike Slovenije vabi zainteresirano javnost na posvet z naslovom Delovanje kolektivnih organizacij, ki upravljajo z avtorskimi pravicami, ki bo v torek 17. 3. 2015 ob 10. uri v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana. Več informacij lahko najdete na tej povezavi.

 
Vabilo na izredne seje skupščin Zavoda AIPA
Datum objave: 18.02.2015

Na podlagi določil aktov Zavoda AIPA sklicujemo izredne seje

 

Skupščine soavtorjev Zavoda AIPA,

Skupščine izvajalcev Zavoda AIPA,

Skupščine filmskih producentov Zavoda AIPA,

 

ki bodo v sredo, 4. marca 2015,

ob 15. uri v multimedijski dvorani

Narodnega muzeja Slovenije – Metelkova,

Maistrova 1 (vhod s ploščadi Muzejske četrti), Ljubljana.

Predlagani dnevni red:

  1. Otvoritev sej skupščin in ugotavljanje sklepčnosti posameznih skupščin 
  2. Izvolitev delovnega predsednika in potrditev zapisnikarja
  3. Odločanje o imenovanju revizorja za izvedbo revizije o pravilnosti in skladnosti poslovanja za leto 2014
  4. Seznanitev članstva z nadzorstvenimi postopki Urada RS za intelektualno lastnino in s trenutnim stanjem na področju kolektivnega uveljavljanja pravic
  5. Pobude in vprašanja članov.

Seje bodo izvedene kot skupna seja vseh treh Skupščin Zavoda AIPA. Gradiva bodo objavljena na spletni strani Zavoda AIPA najpozneje v sredo, 25. 2. 2015, od tega datuma naprej pa jih lahko po predhodni najavi v času uradnih ur prevzamete tudi na sedežu Zavoda AIPA na Šmartinski cesti 152 v Ljubljani.

Vljudno vabljeni!

Miha Knific, l.r.

Predsednik Skupščine soavtorjev

 

Mag. Alenka Pirjevec, l.r.

Predsednica Skupščine izvajalcev

 

Danijel Hočevar, l.r.

Predsednik Skupščine filmskih producentov

 

 

Nazaj na vrh