Osnovno pojasnilo

Zavod AIPA upravlja pravice:
 1. Soavtorjev avdiovizualnih del:
  • pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje avdiovizualnih del, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe in pravice radiodifuzne retransmisije v primeru kabelske retransmisije avdiovizualnih del.
 2. Izvajalcev, katerih izvedbe so uporabljene v avdiovizualnih delih:
  • pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje njihovih izvedb v avdiovizualnih delih, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe.
 3. Filmskih producentov:
  • pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje avdiovizualnih del na videogramih, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe.
Glavni pravici, za katerih izvrševanje skrbi Zavod AIPA:
 • posebna poplačilna pravica avtorja (ta jasno vključuje tako soavtorje AV dela kakor tudi avtorje prispevkov k AV delu) in enaka pravica imetnikov sorodnih pravic (med drugimi izvajalcev in filmskih producentov) - t.i. PRAVICA DO NADOMESTILA ZA TONSKO ALI VIZUALNO SNEMANJE AVDIOVIZUALNIH DEL (vključno s snemanjem izvedb, ki so vsebovane v tem AV delu), ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe (37. člen v povezavi s 50. členom ZASP) ter
   
 • izključna materialna avtorska pravica - t.i. PRAVICA RADIODIFUZNE RETRANSMISIJE s prenosom po kablu (imenovana tudi kabelska retransmisija).
Upravičenci Zavoda AIPA:
 • SOAVTORJI: avtor priredbe, pisec scenarija, avtor dialogov, direktor fotografije, glavni režiser, skladatelj filmske glasbe, ki je posebej ustvarjena za uporabo v avdiovizualnem delu, in glavni animator, če je animacija bistven element v avdiovizualnem delu)
   
 • IZVAJALCI: igralec, pevec, glasbenik, plesalec ali druge osebe, ki igrajo, pojejo, podajajo, deklamirajo, nastopajo, interpretirajo ali drugače izvajajo avtorska ali folklorna dela
   
 • FILMSKI PRODUCENTI kot fizične ali pravne osebe, ki v svojem imenu in za svoj ali tuj račun organizirajo in vodijo ustvarjanje avdiovizualnega dela ali zaporedja gibljivih slik ter so odgovorna za njegovo dokončanje.

Če želite, da Zavod AIPA v vašem imenu uveljavlja pravice, ki se na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah uveljavljajo kolektivno, morate najprej zavod pooblastiti, ter nato oddati prijavo prijavo avdiovizualnega dela.

Nazaj na vrh