O Zavodu AIPA

Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije - Zavod AIPA je organizacija, katere glavni cilj in dejavnost sta kolektivno uveljavljanje in zaščita pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del.

Dovoljenje za urejanje tega področja je Zavodu AIPA oktobra 2010 podelil Urad za intelektualno lastnino Republike Slovenije, in to po 15-letnem obdobju brez institucionaliziranega in transparentnega upravljanja pravic.

Z dnem izdaje dovoljenja oziroma njegovo dokončnostjo je prenehalo veljati začasno dovoljenje št. 800-3/00-3 z dne 24. 01. 2001, izdano Združenju SAZAS za kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic v primeru kabelske retransmisije avdiovizualnih del.   Naloge Zavoda AIPA: Zavod AIPA opravlja dejavnost na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino št. 31227-1/2008-129 z dne 11. 10. 2010, pogodb in pooblastil soavtorjev avdiovizualnih del, izvajalcev v avdiovizualnih delih in filmskih producentov avdiovizualnih del. 

Zavod AIPA izvaja naslednje naloge:
  • dovoljuje uporabo del iz repertoarja varovanih del pod podobnimi pogoji za podobne vrste uporabe;
  • obvešča uporabnike o višini nadomestil, ki jih predlaga, in sklepa z njimi sporazume o pogojih uporabe varovanih del;
  • objavlja tarife za plačilo nadomestil;
  • sklepa sporazume s tujimi kolektivnimi organizacijami;
  • nadzoruje uporabo del iz repertoarja;
  • terja plačila nadomestil;
  • deli zbrana sredstva imetnikom pravic v skladu z vnaprej določenimi pravili delitve;
  • sklepa pogodbe o upravljanju avtorske in sorodnih pravic s soavtorji avdiovizualnih del, z izvajalci, katerih izvedbe so bile uporabljene v avdiovizualnih delih, in s filmskimi producenti;
  • uveljavlja varstvo avtorske in sorodnih pravic na avdiovizualnih delih pred sodišči in drugimi državnimi organi, vendar mora o tako uveljavljenih pravicah imetniku pravic predložiti račun.

Pred Zavodom AIPA so obsežne in zahtevne naloge evidentiranja nosilcev pravic oziroma njihovih zastopnikov in njihovega repertoarja ter s tem povezana delitev nadomestil. S pozitivnim pristopom in skupnim delom bomo nadaljevali pot do zastavljenih ciljev.

Nazaj na vrh