Obvestilo o podaljšanem roku za podpis individualnih pogodb

Datum objave: 01.03.2012

Zavod AIPA na podlagi določil 8. odstavka 157. člena ZASP obvešča vse subjekte, ki opravljajo storitev radiodifuzne retransmisije, da je rok za podpis individualnih pogodb, ki je smiselno določen v III. točki Skupnega sporazuma, katerega sta ga dne 7.12.2011 podpisala Zavod AIPA in Združenje kabelskih operaterjev Slovenije, v dogovoru z omenjenim Združenjem podaljšan do ponedeljka, 12.3.2012, do 14.00 ure.

To pomeni, da bodo subjekti, ki opravljajo storitev radiodifuzne retransmisije, upravičeni do plačila nadomestila po III. in IV. točki omenjenega sporazuma, v kolikor bodo na sedež Zavoda AIPA, Šmartinska cesta 152, Ljubljana, podpisano pogodbo dostavili do navedenega roka.

Zavod AIPA
Gregor ŠTIBERNIK
direktor

Nazaj na vrh