Poslanstvo in vizija

AIPA je bržkone edina organizacija za kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic na svetu, ki pod eno streho združuje avdiovizualne avtorje, izvajalce in filmske producente.

V času ustanavljanja se je odločitev zdela drzna, unikatna; napovedovali so nam nepremostljivo rivalstvo interesov. Praksa je pokazala, da dozdevno različni interesi niso ovira in da lahko s sodelovanjem dosežemo neprimerno več.

S tremi skupščinami in uravnoteženo zastopanostjo v organih zavoda smo uspeli nekonfliktno urejati notranje odnose, poenotiti stališča in uporabnikom omogočiti bolj enostavno zagotavljanje pravic.  Verjamemo, da je tudi prihodnost vseh drugih slovenskih kolektivnih organizacij v sodelovanju in usklajenem urejanju odnosov z uporabniki, Uradom za intelektualno lastnino RS in mednarodnimi organizacijam s tega področja.

POSLANSTVO

Naše poslanstvo je učinkovito upravljanje s pravicami v izrecno dobrobit imetnikov pravic s stalnim optimiranjem vseh procesov.

VIZIJA

Skupaj z našimi člani bomo postali najučinkovitejša kolektivna organizacija v regiji.

Vodilni bomo tudi pri združevanju sestrskih organizacij v regiji ter pri vzpostavljanju skupne službe za obdelavo podatkov.

Pri tem bomo inovativni tako v poslovnem kot v organizacijskem smislu.

VREDNOTE

Vrednote, na katerih temelji naše delo, so: spoštovanje pravnega reda, zakonitost poslovanja, odprtost razmišljanja, spoštovanje in upoštevanje vseh deležnikov, pravičnost, predanost in zavzetost.

Njim sledimo pri svojem delu, nanje stavimo v medsebojnih odnosih, zrcalimo pa jih tudi navzven.

[ {image : "/media/uploads/animation/zCOMfaJNP1Uk0S.jpg", title : "Šanghaj;Režija: Marko Naberšnik;Arsmedia (2012)" }, {image : "/media/uploads/animation/sfmaTUVNnv.jpg", title : "9:06;Režija: Igor Šterk;Gustav Film (2009)" }, {image : "/media/uploads/animation/LR95iZPgOoE.jpg", title : "Dom;Režija: Metod Pevec;Vertigo (2015)" }, {image : "/media/uploads/animation/_2Y7hrXk5ef0tAA.jpg", title : "Čikorja an'kafe;Režija: Dušan Kastelic;Bugbrain (2008)" }, {image : "/media/uploads/animation/htCJvVkPQRb.jpg", title : "Boles;Režija: Špela Čadež;No history (2013)" }, {image : "/media/uploads/animation/OZOTrI847UXpO.jpg", title : "Nahrani me z besedami;Režija: Martin Turk;Bela film (2012)" }, {image : "/media/uploads/animation/JRBhRjQA6uoeTT.jpg", title : "Naš avto;Režija: František Cap;Triglav film (1962)" }, {image : "/media/uploads/animation/tmM_ikjto1.jpg", title : "Dvojina;Režija: Nejc Gazvoda;Perfo production (2013)" }, {image : "/media/uploads/animation/21CDHbNkdWj.jpg", title : "Ljubezen na strehi sveta;Režija: Jan Cvitković;Staragara (2015)" }, {image : "/media/uploads/animation/RZnzGNQkc79D7.jpg", title : "To so gadi;Režija: Jože Bevc;Viba film (1977)" }, {image : "/media/uploads/animation/cdxMpYxndsgF.jpg", title : "Geopark Karavanke;Režija: Igor Likar;Arsmedia (2014)" }, {image : "/media/uploads/animation/Vx_sGh1iguJ.jpg", title : "Negovan Nemec;Režija: Matjaž Žbontar;Fatamorgana (2010)" }, {image : "/media/uploads/animation/GYCIFmEdC9MvMC.jpg", title : "Šiška Deluxe;Režija: Jan Cvitković;Perfo production (2015)" }, {image : "/media/uploads/animation/DQfo0NwrN8.jpg", title : "Instalacija ljubezni;Režija: Maja Weiss;Bela film (2007)" }, {image : "/media/uploads/animation/eGevUbUhTiL.jpg", title : "Zid vzdihljajev;Režija: Dušan Kastelic;Bugbrain (2009)" }, {image : "/media/uploads/animation/HPj4IiLqbPE.jpg", title : "9:06;Režija: Igor Šterk;Gustav Film (2009)" }, {image : "/media/uploads/animation/MPmNmrJ5q7.jpg", title : "Šanghaj;Režija: Marko Naberšnik;Arsmedia (2012)" }, {image : "/media/uploads/animation/YAbxtHvHioZ.jpg", title : "Gremo mi po svoje;Režija: Miha Hočevar;Vertigo (2010)" }, {image : "/media/uploads/animation/jDNcGOIcs9Ihg88.jpg", title : "Nahrani me z besedami;Režija: Martin Turk;Bela film (2012)" }, {image : "/media/uploads/animation/j7oLoEG68pn.jpg", title : "Instalacija ljubezni;Režija: Maja Weiss;Bela film (2007)" }, {image : "/media/uploads/animation/1ik07XIwE3.jpg", title : "Kekec;Režija: Jože Gale;Triglav film (1951)" }, {image : "/media/uploads/animation/1vdyDJ3NZ12_M.jpg", title : "Ne joči, Peter;Režija: France Štiglic;Viba film (1964)" }, {image : "/media/uploads/animation/BMC88rDxC65bNU.jpg", title : "Geopark Karavanke;Režija: Igor Likar;Arsmedia (2014)" }, ]