Vabilo na izredne seje skupščin Zavoda AIPA

Datum objave: 18.02.2015

Na podlagi določil aktov Zavoda AIPA sklicujemo izredne seje

 

Skupščine soavtorjev Zavoda AIPA,

Skupščine izvajalcev Zavoda AIPA,

Skupščine filmskih producentov Zavoda AIPA,

 

ki bodo v sredo, 4. marca 2015,

ob 15. uri v multimedijski dvorani

Narodnega muzeja Slovenije – Metelkova,

Maistrova 1 (vhod s ploščadi Muzejske četrti), Ljubljana.

Predlagani dnevni red:

  1. Otvoritev sej skupščin in ugotavljanje sklepčnosti posameznih skupščin 
  2. Izvolitev delovnega predsednika in potrditev zapisnikarja
  3. Odločanje o imenovanju revizorja za izvedbo revizije o pravilnosti in skladnosti poslovanja za leto 2014
  4. Seznanitev članstva z nadzorstvenimi postopki Urada RS za intelektualno lastnino in s trenutnim stanjem na področju kolektivnega uveljavljanja pravic
  5. Pobude in vprašanja članov.

Seje bodo izvedene kot skupna seja vseh treh Skupščin Zavoda AIPA. Gradiva bodo objavljena na spletni strani Zavoda AIPA najpozneje v sredo, 25. 2. 2015, od tega datuma naprej pa jih lahko po predhodni najavi v času uradnih ur prevzamete tudi na sedežu Zavoda AIPA na Šmartinski cesti 152 v Ljubljani.

Vljudno vabljeni!

Miha Knific, l.r.

Predsednik Skupščine soavtorjev

 

Mag. Alenka Pirjevec, l.r.

Predsednica Skupščine izvajalcev

 

Danijel Hočevar, l.r.

Predsednik Skupščine filmskih producentov

 

Nazaj na vrh