V Črni gori novi viri financiranja kinematografije in spodbude za tuje producente

Datum objave: 07.04.2015

V Črni gori so v fazi sprejemanja novega zakona o kinematografiji, ki bo uredil njegov dolgoročni razvoj in vire financiranja. Predlog tako zavezuje državo k financiranju kinematografije, ki je v javnem interesu, poleg tega, pa bodo morali denar za njeno financiranje prispevati tudi drugi subjekti, ki posredno ali neposredno uporabljajo kinematografska dela oziroma gradiva. Po drugi strani, bodo tuji filmski producenti upravičeni do povračila stroškov snemanja, če bodo le ti presegli 100 tisoč evrov. Pred tem sta v naši regiji izvenproračunsko financiranje in denarne olajšave že uvedli Hrvaška in Makedonija.
Več o predlogu novega zakona na tej povezavi.

Nazaj na vrh