Vabilo na redne seje skupščin Zavoda AIPA

Datum objave: 04.05.2015

Na podlagi določil aktov Zavoda AIPA sklicujemo redne seje

 

Skupščine soavtorjev Zavoda AIPA,

Skupščine izvajalcev Zavoda AIPA,

Skupščine filmskih producentov Zavoda AIPA,

 

ki bodo v ponedeljek, 25.maja 2015,

ob 15. uri v multimedijski dvorani

Narodnega muzeja Slovenije – Metelkova,

Maistrova1 (vhod s ploščadi Muzejske četrti), Ljubljana.

 

Predlagani dnevni red:

 

1.      Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnikarja

2.      Obravnava letnega poročila Sveta Zavoda AIPA za leto 2014

3.      Obravnava letnega poročila Strokovnega sveta Zavoda AIPA za leto 2014

4.      Obravnava letnega poročila Zavoda AIPA za leto 2014

5.      Obravnava Poročila revizijske gospodarske družbe o opravljenem pregledu računovodskih izkazov za leto 2014 in Mnenja pooblaščenega revizorja o pravilnosti in skladnosti poslovanja Zavoda AIPA v letu 2014 z ZASP, notranjimi akti Zavoda AIPA in sporazumi, ki jih je Zavod AIPA sklenil z drugimi

6.      Finančni načrt 2015

7.      Akti Zavoda AIPA

8.      Pobude in vprašanja članov.

 

Seje bodo izvedene kot skupna seja vseh treh Skupščin Zavoda AIPA. Gradiva bodo objavljena na spletni strani Zavoda AIPA najpozneje v ponedeljek, 11. maja 2015, od tega datuma pa jih lahko po predhodni najavi v času uradnih ur prevzamete tudi na sedežu Zavoda AIPA (Šmartinska cesta 152/hala VI, Ljubljana).

Vljudno vabljeni!

 

 

Miha Knific, l.r.  

Predsednik Skupščine soavtorjev

 

 

Mag. Alenka Pirjevec, l.r.     

 

Predsednica Skupščine izvajalcev   

 

 

Danijel Hočevar, l.r.  

   

Predsednik Skupščine filmskih producentov     

Nazaj na vrh