Novice

AIPA je dobila nazaj svojo opremo
Datum objave: 02.10.2015

Spoštovani člani, avtorji, izvajalci in producenti,
 
lanskega avgusta se je brez soglasja in mimo volje skupščin avtorjev, izvajalcev ter producentov zgodil dramatičen poskus privatizacije vaše organizacije. V nekaj zmedenih dneh, ko je bil Matjaž Žbontar v registru AJPES vpisan kot direktor, je pridobil bančne izpiske o celotnem plačilnem prometu AIPA, izpraznil je pisarno, odnesel plakate, sef ter ostalo pisarniško opremo. Pustil nam je le plakat Srečno, Kekec!

Res, da je trajalo leto in še malo, vendar vas z veseljem obveščamo, da smo nedavno prejeli odločbo registrskega sodišča, ki je povzelo tudi ugotovitve in obrazložitve Višjega sodišča.  Kogar odločitev sodišča zanima podrobneje, se z njo lahko seznani, bistveno pa je, da je sodišče priznalo odločilni pomen statuta Zavoda AIPA in jasno definiralo nezakonitost takih prevzemov ustanoviteljev, ki so jim s sprejemom statuta ugasnile ustanoviteljske pravice.

Pravnomočnost sodnih odločitev je spoštoval tudi naš kolega gospod Matjaž Žbontar, ki je po letu dni vrnil pohištvo in opremo. Nepojasnjena je samo še usoda sefa, osebnega računalnika in bančnih izpiskov. Vsi skupaj obžalujemo nepotrebno epizodo, pohištvo pa bomo s pridom uporabili, saj AIPA načrtuje širitev svoje dejavnosti.

Svet Zavoda AIPA: Alenka Pirjevec, Metod Pevec, Urša Menart, Miha Knific, Matevž Luzar, Jožko Rutar, Danijel Hočevar

 
AIPA seminarji na 18. FSF v Portorožu
Datum objave: 16.09.2015

AIPA in Društvo slovenskih režiserjev vabita na seminarja, ki bosta potekala v strokovnem programu 18. Festivala slovenskega filma v Portorožu:

AIPA seminar (I)
KAJ JE MOJE? KAJ JE TVOJE?
Vprašanje prenosa pravic na avdiovizualnih delih.
petek, 18. 9. 2015, od 11.00 do 13:00 (Rdeča dvorana, Avditorij Portorož)

Vprašanje sistema pravic na AV delih je ključnega pomena za ustvarjalce, saj vpliva na njihova premoženjska upravičenja. Pravice po zakonu pripadajo ustvarjalcem, vendar avtor lahko materialne pravice prenaša tudi na druge (pravne) osebe. Tak prenos definira pogodba. Izkoriščanje avtorskega dela je mogoče torej le na način in v obsegu, kot izhaja iz te pogodbe. Pa je res tako?
Na seminarju bodo priznani strokovnjaki pod drobnogled vzeli:
-pogodbe, s katerimi se prenašajo avtorske pravice v celoti;
-avtomatičen prenos 'vseh' materialnih pravic in njihov prenos »enkrat in za vse primere«;
-nenatančno specificirane pogodbe.

Vprašanje je, katere pravice mora producent prenesti nase za dokončanje AV dela, katerih pa ne. Katere so namenjene temu, da avtorjem materialno omogočajo nadaljnje ustvarjanje novih del? Kako je zakonodaja urejena na tem področju v tujini, kaj nas združuje, pri čem se razhajamo in kakšni so (skupni) obeti za prihodnost, bosta predstavila strokovnjaka iz Avstrije in Nemčije:
Dagmar Streicher, režiserka, svetovalka ADA ter nekdanja članica izvršilnega odbora FERA
Peter Carpentier, režiser, član izvršilnega odbora BVR in član izvršilnega odbora FERA

AIPA seminar (II)
MONTAŽERJI, SCENOGRAFI IN KOSTUMOGRAFI...
Ali so navedeni res »…nebistvena pritiklina avdiovizualnih del...«?
petek, 18. 9. 2015, od 14:00 do 16:00 (Rdeča dvorana, Avditorij Portorož)

V drugem delu strokovnega srečanja se bomo dotaknili montažerjev, kostumografov, scenografov in drugih avtorjev prispevkov k AV delu. Tako kot avtorji glasbenih prispevkov, imajo tudi oni po ZASP-u priznan status avtorja, a se v praksi že leta bojujejo, da bi se njihova pravica tudi materializirala. Že dve desetletji se namreč dogaja, da iz naslova kabelske retransmisije materialne pravice uživa le šestina avtorjev prispevkov.

Za dodatne informacije in prijavo udeležbe pošljite e-pošto na naslov: info@ced-slovenia.eu. Prijava naj vsebuje ime, priimek in navedbo organizacije ter naslov strokovnega dogodka.
 
Vstop na vse strokovne dogodke je prost.

V soorganizaciji:

logo ced_motovila_sfc

 

 

 
Predsednica Skupščine izvajalcev Zavoda AIPA Alenka Pirjevec praznuje 70 let
Datum objave: 06.07.2015

V teh dneh je svoj 70. rojstni dan obeležila igralka in animatorka lutk ter predsednica Skupščine izvajalcev Zavoda AIPA Alenka Pirjevec.

V Lutkovnem gledališču Ljubljana (LGL) se je kot igralka in animatorka lutk zaposlila leta 1975, med letoma 1987 in 1989 je tam opravljala tudi delo umetniške vodje. Poleg tega je zelo dejavna še v Združenju dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS), ki ga je vodila dva mandata, med letoma 2004 in 2012, zdaj pa je podpredsednica. V Zavodu AIPA je vse od njegove ustanovitve predsednica Skupščine izvajalcev.
Alenka Pirjevec je leta 2002 na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo magistrirala z delom Nevidni prostor med igralcem in lutko. Za svoje delo je prejela več nagrad, med drugim je edina slovenska igralka in animatorka lutk, ki je bila nagrajena na Festivalu monodrame in pantomime v Zemunu. Že v času študija in bivanja v Beogradu se je spopadla tudi s prevajanjem. Med drugim je v srbščino prevedla roman Petra Božiča Na robu zemlje, pozneje pa je prevajala tudi iz srbščine v slovenščino.
Trenutno načrtuje dva projekta, katerih realizacijo si še posebej močno želi - eden je snovanje uprizoritve po srbski narodni pesmi, ki jo je priredil Ivo Svetina, drugi pa lutkovna predstava za otroke na temo istospolne usmerjenosti po predlogi slovenskega avtorja, čigar imena še ne želi razkriti.

Sodelavke in sodelavci ter člani svetov Zavoda AIPA ji ob njenem jubileju iskreno čestitamo in ji želimo še mnogo zdravja, sreče in ustvarjalne energije.

Daljši prispevek ob njenem jubileju lahko preberete na spletni strani MMC.

 
Klemen Dvornik postal član Izvršnega odbora FERA
Datum objave: 24.06.2015

Na nedavni generalni skupščini Združenja evropskih filmskih režiserjev FERA (Ljubljana in Bled, 12.-14. junij), katerega člana sta tudi Društvo slovenskih režiserjev (DSR) in AIPA, je bil v novoizvoljeni Izvršni odbor FERA imenovan tudi Klemen Dvornik, predsednik DSR. Iskrene čestitke!

DSR je na svoji spletni strani že objavil Končno poročilo generalne skupščine FERA v Ljubljani in na Bledu.

FERA GA_Klemen Dvornik

Foto: Peter Škrlep

 
Predstavitev slovenske filmske krajine mednarodni strokovni javnosti
Datum objave: 11.06.2015

Društvo slovenskih režiserjev (DSR) in AIPA gostita generalno skupščino Združenja evropskih filmskih režiserjev (FERA), ki bo potekala od 12. do 14. junija v Ljubljani in na Bledu.

V okviru delovnega urnika skupščine velja opozoriti na petek, ko bo na vrsti predstavitev slovenske filmske krajine mednarodni strokovni javnosti. To bo priložnost za slovensko avdiovizualno produkcijo, da predstavi slovensko avdiovizualno ustvarjanje, njeno organiziranost in problematiko kolektivnega upravljanja pravic. Več...

 

Nazaj na vrh