AIPINA skupščina uspešna

Datum objave: 01.09.2023

Člani AIPA so 30. avgusta na skupščini podprli vse predlagane sklepe poslovodstva. Skupščina se je med drugim seznanila s poročili nadzornega odbora in z letnim poročilom AIPA za leto 2022, podprla pa je tudi predlagane sklepe o spremembah aktov AIPA, in sicer pravil o delitvi zbranih nadomestil izvajalcev za izvedbe v avdiovizualnih delih na videogramih in pravil o delitvi zbranih nadomestil filmskih producentov videogramov z avdiovizualnimi deli. Člani so tudi podprli predlog izplačil iz namenskega sklada filmskih producentov.

Financiranje izobraževalnih dejavnosti

po izglasovanem predlogu bosta Društvo FPS - Društvo filmskih producentk in producentov Slovenije in Društvo slovenskega animiranega filma prejeli sredstva za izobraževalne projekte, namenjene filmskim producentom.

Spremembe akta prinašajo nova nadomestila

Skupščina je sprejela dopolnjena pravila o delitvi zbranih nadomestil, ki jih AIPA potrebuje za pridobitev novih dovoljenj za upravljanje pravic izvajalcev in filmskih producentov. S sprejetjem teh aktov AIPA pričakuje skorajšnjo izdajo dovoljenj Urada RS za intelektualno lastnino.

AIPA je močno dejavna na mednarodnem področju

Člani skupščine so se seji seznanili še z ostalimi aktualnimi vsebinami ter obravnavali pobude in vprašanja članov. Direktor AIPA Gregor Štibernik je skupščini med predstavil lanske poslovne rezultate in obseg razdeljenih nadomestil, ki se vsako leto povečuje. Izmed lanskih aktivnostih AIPA je posebej izpostavil prizadevanja za ustrezno implementacijo EU direktiv, nova dovoljenja in nove pristojnosti AIPA, podelitev nagrad orion za presežke slovenskih avdiovizualnih del in krepitev mednarodne vpetosti. Med slednjo sodi tudi odprtje pisarne Mednarodne konfederacije avdiovizualnih avtorjev (Avaci) za Evropo, ki ima sedež prav v Ljubljani.

Foto: AIPA
[ {image : "/media/uploads/animation/aF3ZJBnTLCEq5XH.jpg", title : "Septembrska klasa;Režija: Igor Šterk;A.A.C. Productions (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/uxJrm9pWck.jpg", title : "Verschwinden / Izginjanje;Režija: Andrina Mračnikar;Vertigo (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/qW_vixhBTuLKJ.jpg", title : "Nekoč so bili ljudje (2021);Režija: Goran Vojnović;Arsmedia (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/z_QO4GQn5F.jpg", title : "Legenda o zlatorogu;Režija: Lea Vučko;Octopics (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/MLr5935I2Cwh.jpg", title : "Prasica, slabšaln izraz za žensko;Režija: Tijana Zinajić;December (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/RSlwCIYpgC.jpg", title : "Jezdeca;Režija: Dominik Mencej;Staragara (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/1oIrrLJYgJSckX.jpg", title : "Zastoj;Režija: Vinko Moderndörfer;Forum Ljubljana (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/7RMyTbu7gjT.jpg", title : "Beli bojevnik v črni obleki;Režija: Maja Weiss;Bela film (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/CDIYMZmwKn.jpg", title : "Orkester;Režija: Matevž Luzar;Gustav Film (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/2HMTZwXpJHqd.jpg", title : "Spacapufi;Režija: Jaka Ivanc;Strup produkcija (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/k1adCnn3PHaO.jpg", title : "Jaz sem Frenk;Režija: Metod Pevec;Vertigo (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/Dkl6TTjNIMYJb.jpg", title : "Iskre v času;Režija: Jurij Gruden;Senca Studio (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/s22spefONAhEjuW.jpg", title : "Kapa;Režija: Slobodan Maksimović;Senca Studio (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/xpqzvvLR9Oku.jpg", title : "Zgodovina ljubezni;Režija: Sonja Prosenc;Monoo (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/srBBcMxyri.jpg", title : "Žica;Režija: Tiha Gudac;OFF World/URGH! (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/5nNIF95NJEvL.jpg", title : "Ne pozabi dihati;Režija: Martin Turk;Bela film (2019)" }, {image : "/media/uploads/animation/8RlFNuWJflATX.jpg", title : "LGBT_SLO_1984;Režija: Boris Petkovič;Zavod Kineki (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/kKPlQ2lSPX.jpg", title : "Vesolje med nami;Režija: Rahela Jagrič Pirc;Arsmedia (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/HW2NqBQGAZfRi.jpg", title : "Odpuščanje;Režija: Marija Zidar;Vertigo (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/72nTb3FJr3G7C.jpg", title : "Polsestra;Režija: Damjan Kozole;Vertigo (2019)" }, {image : "/media/uploads/animation/D6Da8_YOtQmFP.jpg", title : "Inventura;Režija: Darko Sinko;December (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/IcCMwWabbDDF9.jpg", title : "A ti mene vidiš?;Režija: Jan Cvitkovič;Zavod Solsticij (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/2byxsgm50sn5oV0.jpg", title : "Tako se je končalo poletje;Režija: Matjaž Ivanišin;Staragara (2022)" }, ]